หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            วิศวะฯ ม.อุบลฯ กับความสำเร็จ กิจกรรมการวิ่งเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 2 นายช่างชวนวิ่ง 2020


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 , 23:29:56     (อ่าน 636 ครั้ง)  


              นับว่าเป็นความสำเร็จอีกครั้ง ของกิจกรรมการวิ่งเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 2  “นายช่างชวนวิ่ง 2020”  เมื่อวันที่  23 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา จัดโดยสมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์  และสโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ซึ่งมีนักวิ่งจากทั่วประเทศ ให้ความสนใจเข้าร่วมจำนวนกว่า 3,000 คน รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์  ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิด และ นายนิรัญ  มามี นายกสมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ ประธานฝ่ายจัดงาน กล่าวรายงาน โอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มงคล  ปุษยตานนท์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมคณะผู้บริหารคณะ ร่วมปล่อยตัวนักวิ่งทั้ง 2 ประเภทด้วย  ได้แก่ มินิมาราธอน  ระยะทาง 10.7 กิโลเมตร และ ฟันรัน ระยะทาง 5.7 กิโลเมตร โดยใช้เส้นทางภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

            ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มงคล  ปุษยตานนท์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กล่าวถึงความสำเร็จการจัดงานครั้งนี้ว่า จากความร่วมมือของ สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์  และสโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้เล็งเห็นความสำคัญ   ในการดูแลรักษาสุขภาพพลานามัย  อันเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันโรค  จึงจัดโครงการนำร่องการออกกำลังกาย การวิ่งเพื่อสุขภาพขึ้น ซึ่งรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย จะมอบเป็นทุนการศึกษา แก่นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา  และกิจกรรมสร้างชื่อเสียงภายนอกมหาวิทยาลัย  ตามวัตถุประสงค์โครงการ

            ในส่วนของกิจกรรมการวิ่งเพื่อสุขภาพ“นายช่างชวนวิ่ง 2020” แบ่งระยะทางการวิ่ง ออกเป็น 2 ประเภท คือ มินิมาราธอน ระยะทาง  10.7 กิโลเมตร จำนวน 1,126 คน  และ ฟันรัน ระยะทาง 5.7 กิโลเมตร จำนวน 1,793 คน รวมทั้งสิ้น 2,919 คน ใช้เส้นทางภายในมหาวิทยาลัยจุดเริ่มต้นจาก อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ตลอดเส้นทางนักวิ่งได้สัมผัสอากาศยามเช้าพร้อมบรรยากาศของธรรมชาติภายในมหาวิทยาลัย สนุกสนานกับทีมกองเชียร์ของนักศึกษา ที่สร้างสีสันได้เป็นอย่างดี  เชื่อว่าเหล่านักวิ่งที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับความประทับใจจากการเข้าร่วมกิจกรรมนายชั่งชวนวิ่ง ครั้งที่ 1 ที่จัดขึ้นเมื่อช่วงเดือนมีนาคม 2562 ที่ผ่านมา  โดยติดอันดับ 2 ของงานวิ่งยอดเยี่ยมที่สุดในประเทศไทย ประเภท Mini Marathon ประจำครึ่งปีแรกของปี 2019 นอกจากนี้ภายในงาน ยังได้จัดซุ้มอาหารเครื่องดื่มที่หลากหลาย ไว้บริการนักวิ่ง ที่ได้รับความสนใจที่สุดคือมี นางรจนาและเจ้าเงาะทั้ง 9 คน มาสร้างสีสัน ร่วมถ่ายภาพกับนักวิ่งอย่างคึกคัก

             ความสำเร็จของการจัดงานครั้งนี้ นอกจากจะได้ในส่วนของการส่งเสริมสุขภาพพลานามัย การสร้างเจตนารมณ์ที่ดีของศิษย์เก่า ในการช่วยส่งเสริมการศึกษา กิจกรรมสาธารณกุศลของคณะวิศวกรรมศาสตร์ แล้ว สิ่งที่ได้นอกเหนือคือประสบการณ์ตรง ความรักความสามัคคีในการทำงานร่วมกัน จนประสบความสำเร็จนำมาสู่การสร้างชื่อเสียงให้กับคณะ และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

     เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว