หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            Gift Idea 11 Carnival โดย คณะศิลปะประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.อุบลฯ


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 , 14:41:24     (อ่าน 796 ครั้ง)  


Gift Idea 11 Carnival โดย คณะศิลปะประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.อุบลฯ

             ระหว่างวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2563  ณ บริเวณลานศิลปวัฒนธรรม 70 ไร่ คณะศิลปะประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราธานี จัดนิทรรศการแสดงผลงานและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ของขวัญของฝาก Gift Idea 11 : Carnival ขึ้น ภายในงานมีการจัดกิจกรรมมากมาย ได้แก่ การจำหน่าย ออกบูธสินค้า อาหาร ผลิตภัณฑ์ ของที่ระลึก ของขวัญ เสื้อยืดและของฝาก การแสดงวงดนตรี ของนักศึกษาและบุคลทั่วไป

            ทั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษาทุกชั้นปีของศิลปะประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม อันนำไปสู่ความสามัคคี ความสัมพันธ์อันดีของนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงผลงานทางด้านงานฝีมือและความคิดสร้างสรรค์ทางด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ พร้อมเป็นการประชาสัมพันธ์คณะศิลปะประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ และเป็นการบูรณาการในรายวิชาการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ รายวิชาผู้ประกอบการ กฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อเรียนจากงานจริง