หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            ม.อุบลฯ ต้อนรับคณะกรรมการทุนมูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ ในโอกาสพบปะและสัมภาษณ์นักศึกษา เพื่อขอรับทุน ประจำปี 2563


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 , 11:11:05     (อ่าน 1,136 ครั้ง)  


ม.อุบลฯ ต้อนรับคณะกรรมการทุนมูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์

ในโอกาสพบปะและสัมภาษณ์นักศึกษา เพื่อขอรับทุน ประจำปี 2563

          วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พร้อมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ ม.ร.ว.สุขุมพันธ์ บริพัตร ประธานกรรมการมูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ และคณะกรรมการมูลนิธิฯ ในโอกาสเดินทางตรวจเยี่ยมนักศึกษาทุนต่อเนื่อง และสัมภาษณ์ทุนการศึกษามูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมวารินชำราบ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

           ทั้งนี้ในส่วนของ มูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ ได้มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มาอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่ปีการศึกษา 2537จนถึงปัจจุบัน โดยปีการศึกษานี้จะมีนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ได้รับพิจารณารับทุนทั้งสิ้นจำนวน 10 ราย ผ่านการสัมภาษณ์คัดเลือก จาก มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จำนวน 12ราย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จำนวน 3ราย และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ จำนวน 4ราย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 3 ราย และมหาวิทยาลัยนครพนม 3 ราย ทั้งนี้ คณะกรรมการมูลนิธิฯ ได้เดินทางมาสัมภาษณ์ทุนด้วยตนเองในทุกปี อีกด้วย

             นับว่ามูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ ได้มองเห็นความสำคัญในการพัฒนาส่งเสริม และสนับสนุนด้านการศึกษาอย่างแท้จริง เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแบ่งเบาภาระให้กับครอบครัว สร้างคุณภาพชีวิตที่ดี และเป็นบัณฑิตที่ดี เป็นผู้มีความรู้และคุณธรรมควบคู่กันไป เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติต่อไป

เทอดภูมิ ทองอินทร์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว