หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            ม.อุบลฯเปิดตลาดนัดสร้างสรรค์ ยามแลง มาร์เก็ต ฝึกประสบการณ์ด้านทำธุรกิจแก่นักศึกษา


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 , 21:31:09     (อ่าน 707 ครั้ง)  


            โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดโครงการตลาดนัดสร้างสรรค์สำหรับ Startup ภายใต้กิจกรรม ยามแลง  มาร์เก็ต ตอน “ความทรงจำ” รับเกียรติจาก ดร.จรวยพร  แสนทวีสุข รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นประธานเปิด และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กมลพร นครชัยกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ กล่าวรายงาน ในงานจัดให้มีกิจกรรมที่หลากหลาย อาทิ การออกบูธจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์นักศึกษา การแสดงดนตรี ได้รับความสนใจผู้เข้าร่วมงานจำนวนมาก  ณ บริเวณลานกิจกรรมประตูทางเข้า 1 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 18 - 19 กุมภาพันธ์ 2563  ที่ผ่านมา

            ผู้ช่วยศาสตราจารย์กมลพร นครชัยกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ กล่าวว่า โครงการตลาดนัดสร้างสรรค์สำหรับ Startup เป็นหนึ่งในโครงการที่อุทยานวิทยาศาสตร์ ส่งเสริมผลักดัน บ่มเพาะผู้ประกอบการให้มีความเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งจัดต่อเนื่องมาเป็นประจำทุกปี เพื่อเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษา ฝึกประสบการณ์ในการเป็นผู้ประกอบการ โดยการคิดสร้างสรรค์ วางแผนการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ เปิดโอกาสให้นักศึกษาทดลองสิ่งใหม่ๆ นำเสนอผ่านกิจกรรม ยามแลง  มาร์เก็ต สร้างแรงบันดาลใจในการทำงานสู่ความสำเร็จของผู้ประกอบการใหม่

           กิจกรรม ยามแลง มาร์เก็ต แบ่งรูปแบบออกเป็น การออกบูธจำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ทั้งประเภทอาหาร เครื่องดื่ม มากกว่า 40 ร้านค้า การแข่งขันนำเสนอบูธจำหน่ายสินค้า การแสดงศิลปินนักร้อง ชาติ สุชาติ เพลงการเดินทาง การแสดงวงดนตรี โชว์กิจกรรมหลากหลายของนักศึกษา เล่นเกมส์สนุกสนาน บรรยากาศสุดแสนประทับใจ

เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ