หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            น.ศ.การโรงแรมฯ ม.อุบลฯ คว้า 2 รางวัล ชนะเลิศ-รองชนะเลิศ แข่งขันทักษะวิชาชีพการท่องเที่ยวและการโรงแรม ครั้งที่ 7 (THM Fair 2020 )


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 , 23:00:45     (อ่าน 832 ครั้ง)  


          นักศึกษาคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คว้า 2 รางวัล ชนะเลิศ-รองชนะเลิศ การแข่งขันทักษะปูเตียงแบบสันทบ โครงการการแข่งขันทักษะวิชาชีพการท่องเที่ยวและการโรงแรม ครั้งที่ 7 (THM Fair 2020 ) จัดโดย คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาได้พัฒนาทักษะความสามารถและเพิ่มศักยภาพทางการศึกษา บูรณาการองค์ความรู้ เพื่อนำไปใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน และการนำไปใช้ในการทำงานจริง กำหนดให้กิจกรรมการแข่งขันที่หลากหลาย จำนวน 8 รายการ ซึ่งมีสถาบันการศึกษาเข้าร่วมกว่า 10 สถาบัน ผู้เข้าร่วมงานกว่า 300 คน เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา ณ หอประชุมอาคารวัฒนธรรมสถาบันขงจื่อ และคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม             

            ในส่วนของ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย คณะบริหารศาสตร์ได้ส่งนักศึกษาหลักสูตรการจัดการการโรงแรม เข้าร่วมการแข่งขันจำนวน รายการจาก 8 รายการ ประกอบด้วย  การแข่งขันทักษะการผสมเครื่องดื่ม (Cocktail) ผู้ควบคุมทีม อาจารย์วรารัตน์ บุญแฝง  การแข่งขันทักษะการปูเตียงโรงแรมแบบสันทบ ผู้ควบคุมทีม อาจารย์สิริรัตน์ ชอบขาย  การแข่งขันทักษะการนำเสนอการท่องเที่ยวโดยภาษาอังกฤษ ผู้ควบคุมทีม อาจารย์จิรภา  โสภณ และ อาจารย์สายรุ้ง ดินโคกสูง การแข่งขันทักษะการจัดโต๊ะและบริการอาหารสากลประยุกต์ผู้ควบคุมทีม อาจารย์ภูริชญ์  นันทะเสน  การแข่งขันการประกอบอาหารว่างวิถีไทย ผู้ควบคุมทีม อาจารย์ภูริชญ์  นันทะเสน  การแข่งขันทักษะมัคคุเทศก์ ผู้ควบคุมทีม ผศ.สืบพงศ์ หงส์ภักดี

          สำหรับผลการแข่งขัน ปรากฎว่านักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมามารถคว้ามาได้ 2รางวัล จากการแข่งขันทักษะปูเตียงแบบสันทบ โดย รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายมณเฑียร จำสนิท นักศึกษาชั้นปีที่ 4  และ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ นายธีรวัฒน์ บุญสม นักศึกษาชั้นปีที่ 3

          อาจารย์สิริรัตน์ ชอบขาย  อาจารย์ผู้ควบคุมทีมการแข่งขันทักษะการปูเตียงโรงแรมแบบสันทบ กล่าวว่า รู้สึกภูมิใจและดีใจกับความสำเร็จครั้งนี้ ซึ่งเกิดจากความพยายาม ตั้งใจ มุ่งมั่นฝึกฝน ทุ่มเท และเสียสละฝึกซ้อมของนักศึกษาทุกคน ถึงแม้ว่าในรายการแข่งขันอื่นๆ จะไม่ได้รางวัล แต่ทีมอาจารย์ก็ภาคภูมิใจในตัวของนักศึกษาทุกคน ที่แสดงศักยภาพของตนเองได้อย่างโดดเด่นและเป็นที่ยอมรับของเพื่อนๆต่างสถาบัน ตลอดจนคณะกรรมการที่เข้าร่วมการตัดสินในครั้งนี้ด้วย  ความสำเร็จครั้งนี้ ขอบคุณ คณะผู้บริหารคณะบริหารศาสตร์ บุคลากร ที่สนับสนุนส่งเสริมในการแข่งขันมาโดยตลอด ตลอดจนสถานที่โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่อนุเคราะห์สถานที่และอุปกรณ์ในการฝีกซ้อม ขอบคุณทีมอาจารย์ผู้คุมทีม ที่ฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอจนประสบความสำเร็จในครั้งนี้

เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว