หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            ม.อุบลฯ ร่วมโครงการสวดมนต์ทำวัตรเย็นปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิ ภาวนา ถวายเป็นอาจาริยบูชา 150 ปีชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต บุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพ


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 , 15:30:53     (อ่าน 526 ครั้ง)  


ม.อุบลฯ ร่วมโครงการสวดมนต์ทำวัตรเย็นปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิ ภาวนา

ถวายเป็นอาจาริยบูชา 150 ปีชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต

บุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพ

                วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 บุคลากร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกิจกรรมสวดมนต์ทำวัตรเย็นปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิ ภาวนา ถวายเป็นอาจาริยบูชา 150 ปีชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต บุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพ โดยมี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานนำ หัวหน้าส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ข้าราชการ ประชาชนทั่วไป นักศึกษา นักเรียน  ประกอบพิธี ณ วัดเลียบ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

                ทั้งนี้ น้อมรำลึกถึงพระคุณอันยิ่งใหญ่ของท่านที่มีคุณูปการต่อชนชาวไทยที่ได้นำหลักธรรม คำสอนของท่านมาประพฤติปฏิบัติตาม จนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ กิจกรรมประกอบไปด้วย การสวดมนต์ทำวัตรเย็น ปฏิบัติธรรมเจริญภาวนา การแสดงนิทรรศการประวัติพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ซึ่งทางจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี กำหนดจัดโครงการ ทุกวันที่ 20 ของทุกเดือน และต่อเนื่องตลอดปี 2563

 

เทอดภูมิ ทองอินทร์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ ภาพ/ ข่าว