หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            ประกาศ ม.อุบลฯกำหนดรายชื่อประเทศ ที่อยู่ภายใต้มาตรการและเฝ้าระวังการระบาดของไวรัส COVID-19


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 , 10:42:40     (อ่าน 3,632 ครั้ง)  


               ตามที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้มีประกาศกำหนดมาตรการและเฝ้าระวังการระบาดของไวรัสโคโรน่า (coronavirus) ฉบับลงวันที่ 27 มกราคม 2563 โดยกำหนดให้บุคลากร นักศึกษา หรือนักศึกษาชาวจีนที่เดินทางไปยังประเทศจีน อยู่ภายใต้มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาด ของไวรัสโคโรน่า ไปแล้วนั้น

               ทั้งนี้ ปัจจุบันปรากฏข้อเท็จจริงตามรายงานของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
ว่ามีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า COVID-19 เป็นจำนวนมาก และเชื้อโรคดังกล่าวยังได้แพร่ระบาดอย่างรวดเร็วและรุนแรงไปยังหลายประเทศในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงเห็นสมควรกำหนดให้นักศึกษา หรือบุคลากร ที่เดินทางไปยังประเทศหรือเขตการปกครองดังต่อไปนี้ เป็นประเทศที่อยู่ภายใต้มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของไวรัสโคโรน่า coronavirus กำหนดรายชื่อประเทศหรือพื้นที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อโรค COVID-19 ดังนี้

               1. สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้)

               2. สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)

               3. สาธารณรัฐประชาชนจีน

               4. เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

               5. เขตบริหารพิเศษมาเก๊าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

               6. ญี่ปุ่น

               7. มาเลเซีย

               8. สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

               9. สาธารณรัฐสิงคโปร์

          ทั้งนี้ มหาวิทยาลัย ขอความร่วมมือนักศึกษา และบุคลากร หลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังประเทศหรือเขตการปกครองดังกล่าวข้างต้น จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคจะกลับสู่ภาวะปกติ ซึ่งมีรายละเอียดตามประกาศ ดังนี้ไฟล์แนบ : ไฟล์ 1