หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            คณะพยาบาลศาสตร์ ม.อุบลฯ จัดกิจกรรม ครบรอบวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ 1 ทศวรรษ


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 , 14:18:52     (อ่าน 873 ครั้ง)  


คณะพยาบาลศาสตร์ ม.อุบลฯ จัดกิจกรรม ครบรอบวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ 1 ทศวรรษ

           วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิยาลัยอุบลราชธานี จัดกิจกรรม วันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ปีที่ 10 1 ทศวรรษ ขึ้น ทั้งนี้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สงวน ธานี คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธานในพิธี นอกจากนี้ ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า และแขกผู้มีเกียรติภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง โดยในช่วงเช้าจัดให้มี สักการะพรพรหม พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ บุคลากรดีเด่น ของคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นขวัญและกําลังใจแก่บุคลากรที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการครองตน ครองคน ครองงาน ปฏิบัติหน้าที่ตามจรรยาบรรณบุคลากร คณะพยาบาลศาสตร์ จึงได้คัดเลือกบุคลากรดีเด่น เพื่อเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ โดยผู้ที่ได้รับการคัดเลือก“บุคลากรดีเด่น”ของคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2562 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 10 ปี 1ทศวรรษ ดังนี้

          1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์ ธรรมิกบวร คณบดีผู้ก่อตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ บุคลากรดีเด่นสายวิชาการ

          2. นางมะลิวัลย์ เผิ่งจันดา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป บุคลากรดีเด่นสายสนับสนุนวิชาการ

          กิจกรรมการบริจาคโลหิต และ ทำบุญถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์ จำนวน 10 รูปเป็นลำดับสุดท้าย ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิยาลัยอุบลราชธานี

        ทั้งนี้ คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เริ่มก่อตั้งในฐานะเป็นองค์กรในกำกับของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2553 โดยการอนุมัติในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2552 วันที่ 25 กรกฎาคม 2552 โดย คณะพยาบาลศาสตร์ ได้ถือกำเนิดขึ้นมาเพื่อเป็นการช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพของประเทศและชุมชนและตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและประเทศ ดังนั้น ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ ของทุกปี จึงถือเป็นวันคล้ายวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงกำหนดจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาขึ้น เพื่อให้คณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรของคณะฯ ได้ร่วมรำลึกถึงความสำคัญของคณะฯ และตระหนักถึงภาระหน้าที่ในการพัฒนาความก้าวหน้าของคณะฯ ต่อไป ในวันครบรอบ 10 ปี 1 ทศวรรษ