หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            ผู้บริหาร-นักศึกษา ม.อุบลฯ สืบสานประเพณีบุญผะเหวดร่วมขบวนแห่พระเวสสันดร และถวายกัณฑ์หลอน


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 , 11:49:10     (อ่าน 1,131 ครั้ง)  


           มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย องค์การนักศึกษา จัดโครงการสร้างสรรค์ประเพณี สามัคคีกันเกรา น้องอ้ายเต้าเอาบุญผะเหวด รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดี เป็นประธาน พร้อมนำผู้บริหาร บุคลากรและนักศึกษาร่วมกิจกรรม เพื่อสืบสานประเพณีงานบุญผะเหวด ฮีตสิบสอง คองสิบสี่ ประเพณีอีสาน กิจกรรมจัดให้มีขบวนแห่พระเวสสันดรเข้าเมือง ฟังธรรมเทศนา  3  ธรรมาสน์  อาราธนาเทศน์พระเวสสันดรชาดก  พิธีทำบุญตักบาตร พิธีแห่ข้าวพันก้อน แห่กัณฑ์หลอน ซึ่งมีนักศึกษาจากทุกคณะเข้าร่วมงานบุญครั้งนี้จำนวนมาก รวมปัจจัยทำบุญทั้งสิ้น 64,921.75 บาท ซึ่งโครงการจะนำไปสมทบทุนในการพัฒนาโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สนับสนุนทุนการศึกษา และการดำเนินกิจกรรมของนักศึกษาต่อไป จัดโดย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา   

                 ดร.จรวยพร แสนทวีสุข รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กล่าวว่า การดำเนินโครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นอีกหนึ่งพันธกิจหลักหนึ่งของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี ยึดมั่นตามแบบประเพณีอีสาน  ฮีตสิบสอง คองสิบสี่ ซึ่งงานบุญผะเหวด หรือ  บุญมหาชาติ เป็นประเพณีที่ถือปฏิบัติสืบทอดมายาวนานของชาวอีสาน นิยมทำกันทุกหมู่บ้าน ด้วยมีความเชื่อกันว่าหากได้ฟังเทศน์บุญผะเหวด ครบ 13 กัณฑ์ จบภายในวันเดียวและจัดพิธีตั้งเครื่องคายได้ถูกต้อง อานิสงส์จะดลบันดาลให้ไปเกิดในศาสนาของพระศรีอารยเมตตรัย ซึ่งเป็นดินแดนแห่งความสุข สงบ คนอีสานมีวัฒนธรรมประจำชาติและประจำท้องถิ่นมาแต่โบราณกาลนับศตวรรษ จนถือเป็นฮีตเป็นคลองคือการปฏิบัติสืบต่อกันมา ดังนั้น เพื่อให้นักศึกษา และชุมชนได้จัดกิจกรรมวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ ร่วมสืบสานประเพณีอันดีงาม ร่วมทำบุญตักบาตร และฟังพระธรรมเทศนามหาเวสสันดรชาดก ตามกิจกรรมโครงการ

              ด้าน นายตะวัน บุญสงค์ นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ผู้รับผิดชอบโครงการ  กล่าวเพิ่มเติมว่า นับเป็นครั้งแรกของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่จัดกิจกรรมงานบุญนี้ขึ้นภายในพื้นที่มหาวิทยาลัย ซึ่งได้รับความสนใจจากนักศึกษาทุกคณะเข้าร่วมงานบุญจำนวนมาก กำหนดจัด 2 วัน ระหว่างวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา  ซึ่งวันแรก จัดให้มีพิธีอัญเชิญพระอุปคุต พิธีอัญเชิญพระเวสสันดร ร่วมขบวนแห่พระเวสสันดร ขบวนนางรำ และชาวบ้านแห่ผ้าผะเหวด โดยนักศึกษาทุกคณะจัดขบวนแห่สวยงามและพร้อมเพรียง  ซึ่งแห่จากลานสันทนาการ 70 ไร่ ถึงอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7  รอบ พระชนมพรรษา ได้รับความเมตตาพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ และแสดงธรรมเทศนา  ส่วนวันที่สอง ร่วมทำบุญตักบาตรถวายภัตตาหารเช้า รับเกียรติจากท่านอธิการบดี เป็นประธาน พร้อมรับฟังธรรมเทศนา  3  ธรรมาสน์  เรื่องพระเวสสันดรชาดก  พิธีแห่ข้าวพันก้อน  อาราธนาเทศน์พระเวสสันดรชาดก พระสงฆ์เทศน์แหล่  3 รูป และขบวนแห่และถวายกัณฑ์หลอนจากทุกคณะ รวมปัจจัยทั้งสิ้นจำนวน 64,921.75 บาท (หกหมื่นสี่พันเก้าร้อยยี่สิบเอ็ดบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์) ซึ่งจะนำไปสมทบทุนในการพัฒนาโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สนับสนุนทุนการศึกษา และการดำเนินกิจกรรมนักศึกษาต่อไป

เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ ข่าว