หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            ม.อุบลฯ ได้รับคัดเลือกร่วมจัดแสดงนิทรรศการและนำเสนอผลงานในกลุ่มสิ่งประดิษฐ์เพื่อสังคมผู้สูงวัย และคุณภาพชีวิตคนไทย 4.0 ในงานวันนักประดิษฐ์ Thailand Inventors Day 2020


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 , 10:27:35     (อ่าน 1,278 ครั้ง)  


ม.อุบลฯ ได้รับคัดเลือกร่วมจัดแสดงนิทรรศการและนำเสนอผลงาน

ในกลุ่มสิ่งประดิษฐ์เพื่อสังคมผู้สูงวัย และคุณภาพชีวิตคนไทย 4.0

ในงานวันนักประดิษฐ์ Thailand Inventors Day 2020

            ในระหว่างวันที่ 2 - 6 กุมภาพันธ์ 2563  ณ EventHall102-104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ วช.  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน  สถาบันการศึกษา และองค์กรด้านการวิจัยและการประดิษฐ์คิดค้นนานาชาติ จัดงาน  วันนักประดิษฐ์ Thailand Inventors’ Day 2020

           ทั้งนี้ ภายในงานมีหน่วยงานองค์กรด้านการวิจัยและนวัตกรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศเข้าร่วมจัดนิทรรศการกว่า 513 ผลงาน รวม 26 องค์กร จาก 21 ประเทศ  และสิ่งประดิษฐ์  ในส่วนของ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมการจัดแสดงนิทรรศการและนำเสนอผลงานในกลุ่มสิ่งประดิษฐ์เพื่อสังคมผู้สูงวัย และคุณภาพชีวิตคนไทย 4.0 “หุ่นจำลองไฟฟ้าบริหารกล้ามเนื้อ อุ้งเชิงกราน” ซึ่งเป็นผลงานร่วมกันพัฒนา คิดค้น โดย  อาจารย์  สุฬดี กิตติวรเวช  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาวิตรี   สิงหาด  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อธิพงศ์ สุริยา  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตำแหน่งบริหาร ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย  ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นาย ปิยวัฒน์ โคตรพรหม นักศึกษาปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

          โดยลักษณะเด่นของสิ่งประดิษฐ์ คุณค่างานสร้างสรรค์ของหุ่นจำลองไฟฟ้าบริหารกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกราน เป็นนวัตกรรมการพยาบาลที่ประดิษฐ์พัฒนาขึ้นมาเพื่อสาธิตการบริหารกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกราน และใช้ประกอบการเรียนการสอน ส่งเสริมการจัดการศึกษาพยาบาลในศตวรรษที่ 21 ในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะด้านการใช้เทคโนโลยี การประยุกต์ใช้สื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัย ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนให้สามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้ทางการพยาบาลในการส่งเสริมและป้องกันภาวะกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ในผู้สูงอายุ ซึ่งสิ่งประดิษฐ์มีลักษณะสำคัญแตกต่างจากหุ่นจำลองทั่วไป มีลักษณะเป็นรูปก้น ตั้งแต่ช่วงเอวจนถึงต้นขา วัสดุทำจากยางพารา ความหนา 3 มิลลิเมตร ขนาดความสูง  40เซนติเมตร ยึดติดบนฐานที่ทำจากแผ่นอะคริลิกลักษณะรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 40x30 ตารางเซนติเมตร ด้านล่างฐานจะยึดกับขาของหุ่นทั้งสองข้าง ด้านตั้งขึ้นจะจับยึดกับกล่องควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ โดยควบคุมการหมุนของมอเตอร์เพื่อให้แบบจำลองขยับในลักษณะคล้ายการขมิบก้น ประกอบด้วยสวิตซ์ควบคุม 2 ตัว ซึ่งทำงานได้ใน  2 โหมดการทำงาน สามารถใช้ได้กับทั้งไฟฟ้ากระแสตรง 5 โวลต์ หรือ 9 โวลต์ หรือ ไฟฟ้ากระแสสลับ 220 โวลต์ 50 เฮิร์ตซ์ ผ่านทางตัวแปลงไฟฟ้า (Adapter) และสามารถควบคุมการใช้งานด้วย Mobile Application ที่ถูกติดตั้งลงบน Smartphone ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Android การนำไปสู่การใช้ประโยชน์ของผลงาน  นำไปถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีนวัตกรรมทางการพยาบาลเป็นหุ่นจำลองไฟฟ้าบริหารกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานที่ทันสมัยมาใช้ในการดูแลส่งเสริมสุขภาพและป้องกันภาวะกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ของผู้สูงอายุในชุมชนและในโรงพยาบาล และขยายผลเป็นต้นแบบในการในการส่งเสริมและป้องกันภาวะกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ในผู้สูงอายุให้กับพยาบาลและบุคลากรทีมสุขภาพที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานภาคีเครือข่ายอื่นต่อไป

นวัตกรรมหุ่นจำลองไฟฟ้าบริหารกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกราน  อยู่ในระหว่างการยื่นจดสิทธิบัตรการประดิษฐ์

เลขที่คำขอ 1903002553