หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            ม.อุบลฯสืบสานประเพณี ฮีตสิบสอง คองสิบสี่ จัดโครงการสร้างสรรค์ประเพณี สามัคคีกันเกรา น้องอ้ายเต้าเอาบุญผะเหวด


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 , 09:45:03     (อ่าน 802 ครั้ง)  


           มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยองค์การนักศึกษา จัดโครงการสร้างสรรค์ประเพณี สามัคคีกันเกรา น้องอ้ายเต้าเอาบุญผะเหวด  ร่วมสืบสานประเพณีบุญผะเหวด ฮีตสิบสอง คองสิบสี่ ประเพณีอีสาน โดยมี นายตะวัน บุญสงค์ นักศึกษาผู้รับผิดชอบโครงการ นำประกอบพิธีอัญเชิญพระอุปคุต และรับเกียรติจาก ดร.จรวยพร แสนทวีสุข รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ นำนักศึกษาทุกคณะจำนวนกว่า 1,000 คน ร่วมขบวนแห่พระเวสสันดรเข้าเมือง ขบวนนางรำ และแห่ผ้าผะเหวด ซึ่งเป็นภาพที่งดงามและพร้อมเพรียงยิ่ง  เริ่มตั้งขบวนแห่จากลานสันทนาการ 70 ไร่ ถึงอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7  รอบ พระชนมพรรษา เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา           

            ดร.จรวยพร แสนทวีสุข รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กล่าวว่า การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นอีกหนึ่งพันธกิจหลักหนึ่งของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี ยึดมั่นตามแบบประเพณีอีสาน  ฮีตสิบสอง คองสิบสี่ ซึ่งงานบุญผะเหวด หรือ  บุญมหาชาติ เป็นประเพณีที่ถือปฏิบัติสืบทอดมายาวนานของชาวอีสาน นิยมทำกันทุกหมู่บ้าน ด้วยมีความเชื่อกันว่าหากได้ฟังเทศน์บุญผะเหวด ครบ 13 กัณฑ์ จบภายในวันเดียวและจัดพิธีตั้งเครื่องคายได้ถูกต้อง อานิสงส์จะดลบันดาลให้ไปเกิดในศาสนาของพระศรีอารยเมตตรัย ซึ่งเป็นดินแดนแห่งความสุข สงบ คนอีสานมีวัฒนธรรมประจำชาติและประจำท้องถิ่นมาแต่โบราณกาลนับศตวรรษ จนถือเป็นฮีตเป็นคลองคือการปฏิบัติสืบต่อกันมา ดังนั้น เพื่อให้นักศึกษา และชุมชนได้จัดกิจกรรมวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ ร่วมสืบสานประเพณีอันดีงาม ร่วมทำบุญตักบาตร และฟังพระธรรมเทศนามหาเวสสันดรชาดก จึงกำหนดจัดโครงการนี้ขึ้น

               ด้าน นายตะวัน บุญสงค์ นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ผู้รับผิดชอบโครงการ  กล่าวเพิ่มเติมว่า นับเป็นครั้งแรกของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่จัดกิจกรรมงานบุญนี้ขึ้นภายในพื้นที่มหาวิทยาลัย ซึ่งได้รับความสนใจจากนักศึกษาทุกคณะเข้าร่วมงานบุญจำนวนมาก กำหนดจัด 2 วัน วันแรก ผู้เข้าร่วมงานบุญได้ดำเนินการลำดับขั้นตอนตามประเพณีที่ถือปฏิบัติอย่างครบถ้วน ประกอบด้วย พิธีอัญเชิญพระอุปคุต พิธีอัญเชิญพระเวสสันดร ร่วมขบวนแห่พระเวสสันดร ซึ่งนักศึกษาแต่ละคณะจัดขบวนแห่ได้อย่างน่าสนใจ อาทิ การแต่งกายเป็นพระเวสสันดร ชูชก กัญหา ชาลี  ขบวนนางรำ และชาวบ้านแห่ผ้าผะเหวด โดยขบวนแห่จากลานสันทนาการ 70 ไร่ ถึงอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7  รอบ พระชนมพรรษา ซึ่งได้รับความเมตตาพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ และแสดงธรรมเทศนา  ส่วนวันที่สอง ร่วมทำบุญตักบาตรถวายภัตตาหารเช้า ฟังธรรมเทศนา  3  ธรรมาสน์  เรื่องพระเวสสันดรชาดก  พิธีแห่ข้าวพันก้อน  อาราธนาเทศน์พระเวสสันดรชาดก พระสงฆ์เทศน์แหล่  3 รูป และขบวนแห่และถวายกัณฑ์หลอนกัณฑ์หลอนจากทุกคณะ บรรยากาศเต็มไปด้วยความสุข สนุกสนานและประทับใจในงานบุญครั้งนี้

เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ ข่าว