หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            ชมรมยูยิตสู ม.อุบลฯ เข้าพบอธิการบดี ในโอกาส คว้า 2 เหรียญรางวัลกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย The Sun Games 2020


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 27 มกราคม 2563 , 14:01:08     (อ่าน 750 ครั้ง)  


ชมรมยูยิตสู ม.อุบลฯ เข้าพบอธิการบดี ในโอกาส คว้า 2 เหรียญรางวัล
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย The Sun Games 2020
 

                 วันที่ 27 มกราคม 2562 ดร.จรวยพร แสนทวีสุข รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ นำชมรมยูยิตสู มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมี นางสุกัญญา พันธ์จำปา เป็นผู้จัดการทีม นายธวัชชัย พันธ์จำปา เป็นผู้ฝึกสอน นายชาญชัย บุญคุ้ม นายชาญชัย บุญคุ้ม เป็นผู้ช่วยผู้ฝึกสอน นายชัชพงศ์ จรรยากรณ์ นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สามารถคว้า 1 เหรียญเงิน จากการแข่งขันกีฬายูยิตสู ประเภท NEWAZA ชายรุ่นน้ำหนักไม่เกิน 94 กิโลกรัม และ นางสาวธัญญรัตน์ พงวรรณ์ นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาพืชไร่สามารถคว้า 1 เหรียญทองแดง จากการแข่งขันกีฬายูยิตสูประเภท CONTACT หญิง รุ่นน้ำหนักมากกว่า 57 กิโลกรัม พร้อมทีมนักกีฬาชมรม เข้าพบ ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในโอกาส สามารถคว้า 2 เหรียญรางวัลจากการแข่งขัน กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย The Sun Games 2020 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต มาได้ นับว่าเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของนักศึกษาและมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ประสบความสำเร็จจากการแข่งขันกีฬา อีกทั้งยังสามารถสร้างชื่อเสียงต่อตนเอง ตลอดจนชมรมยูยิตสู มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อีกด้วย