หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            สหกรณ์ออมทรัพย์ ม.อุบลฯ ส่งเสริมการออมแก่บุคลากร อบรมวางแผนการเงิน อยู่อย่างไรให้รอดในยุค 4.0


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 2 มกราคม 2563 , 09:51:03     (อ่าน 632 ครั้ง)  


         สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จำกัด ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดการบรรยายพิเศษเรื่อง “แผนชีวิต แผนการเงิน อยู่อย่างไรให้รอดในยุค 4.0” โดยรับเกียรติจาก นายปวินท์ ชินพฤทธิวงศ์ ผู้ร่วมก่อตั้งและกรรมการบริษัท Life Planner Co., Ltdผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินเป็นวิทยากรบรรยาย โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทัย  อันพิมพ์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จำกัด กล่าวต้อนรับ ซึ่งได้รับความสนใจจากสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จำกัด บุคลากร และนักศึกษา สนใจเข้ารับฟังจำนวนมาก ณ ห้องประชุม SEC 201อาคารศูนย์เครื่องมือกลางและปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา 

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทัย  อันพิมพ์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จำกัด กล่าวว่า การจัดการบรรยายพิเศษ “แผนชีวิต แผนการเงิน อยู่อย่างไรให้รอดในยุค 4.0” ครั้งนี้ มุ่งหวังให้สมาชิกและผู้สนใจ ได้ตระหนักถึงการวางแผนในด้านการเงินในปัจจุบันให้รู้เท่าทันปัจจัยเสี่ยงที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบัน  โดยวิทยากรถ่ายทอดเทคนิคการออมอย่างชาญฉลาด ตลอดจนชีวิตหลังเกษียณอายุอยู่อย่างไรให้งดงาม นอกจากนี้ คณะกรรมการดำเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จำกัด ยังได้ให้ข้อมูลสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิก โครงการการวางแผนการออมเพื่อเกษียณเปี่ยมสุขแผนชีวิต แผนการเงิน ที่มั่นคง และการส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้เสริมแก่สมาชิกอีกด้วย

เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว