หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            ม.อุบลฯ ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยพระตะบอง (University of Battambang) ราชอาณาจักรกัมพูชา


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 17 ธันวาคม 2562 , 11:28:46     (อ่าน 1,137 ครั้ง)  


ม.อุบลฯ ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยพระตะบอง

(University of Battambang) ราชอาณาจักรกัมพูชา

                     วันที่ 16 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมบุญทริฑ สำนักงานอธิการ หลังใหม่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยพระตะบอง (University of Battambang) ราชอาณาจักรกัมพูชา โดยมี ผศ.ดร.เฉลิมชัย วงศ์รักษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการศึกษานานาชาติ กล่าวให้การต้อนรับ พร้อมด้วย ผู้บริหาร และบุคลากร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เข้าร่วมหารือความเป็นไปได้ที่ทั้งสองมหาวิทยาลัยจะสามารถร่วมดำเนินโครงการความร่วมมือทางวิชาการ ในด้านการเรียนการสอน และการพัฒนาด้านการจัดทำหลักสูตร ร่วมกันในอนาคตอันใกล้นี้ นอกจากนี้แล้วยังถือเป็นการกระชับความสัมพันธ์และสานต่อความร่วมมือทางวิชาการร่วมกันอันจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่นักศึกษาและบุคลากรของทั้งสองมหาวิทยาลัย อีกด้วย