หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            ประมวลภาพบรรยากาศ ส่งบัณฑิต ม.อุบลฯ เข้าสู่เขตพิธีพระราชทานปริญญาบัตร


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 12 ธันวาคม 2562 , 14:53:33     (อ่าน 1,058 ครั้ง)  


ประมวลภาพบรรยากาศ ส่งบัณฑิต ม.อุบลฯ เข้าสู่เขตพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

                 วันที่ 11 ธันวาคม 2562 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2561 โดย พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจาก มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2561 “กันเกรา รุ่นที่ 28”ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

                ทั้งนี้ ในเวลา 05.00 น. ของวันที่ 11 ธันวาคม 2562 ฝ่ายจัดการบัณฑิต โดยมี ดร.จรวยพร แสนทวีสุข รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ดร.ปิยณัฐ สร้อยคำ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี ส่งบัณฑิตเข้าสู่เขตพิธีฯ และพร้อมใจกันร่วมขับร้องเพลงมาร์ชมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สร้างบรรยากาศอบอุ่น อันเป็นการให้เกียรติ แก่ผู้สำเร็จการศึกษาเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในปีนี้