หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            ม.อุบลฯ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พ่อหลวง ร.9 รวมพลจิตอาสา วันพ่อแห่งชาติ


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 5 ธันวาคม 2562 , 22:17:21     (อ่าน 585 ครั้ง)  


          มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยสำนักงานพัฒนานักศึกษา และสโมสรนักศึกษา ร่วมกับชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย จัดโครงการ ม.อุบลฯ รวมพลจิตอาสา กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2562 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยรับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดี เป็นประธาน และ ดร.จรวยพร  แสนทวีสุข รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กล่าวรายงาน พร้อมนำตัวแทนหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน บุคลากร และนักศึกษา จำนวน 400 คน ร่วมจิตอาสาทำความสะอาดพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัย และชุมชนโดยรอบ เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา

          ดร.จรวยพร  แสนทวีสุข รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กล่าวถึงกิจกรรมโครงการ ม.อุบลฯ รวมพลจิตอาสา กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ โดยแบ่งการดำเนินกิจกรรมออกเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 ทำความสะอาด ตัดหญ้า เก็บขยะ ล้างถนนจากบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยถึงชุมชนบ้านศรีไค  ทั้ง 2 ฝั่งถนน และกลุ่มที่ 2 ทำความสะอาด ตัดหญ้า เก็บขยะ ล้างถนนจากบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยถึงชุมชนบ้านธาตุ ทั้ง 2 ฝั่งถนน และกลุ่มสุดท้ายทำความสะอาดภายในพื้นที่โดยรอบอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา ซึ่งเป็นสถานที่จัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2561 ในวันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562 นี้อีกด้วย

          ในแต่ละปีการศึกษาที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ดำเนินโครงการจิตอาสา มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการการทำงานร่วมกัน ช่วยเหลือกันและกัน ร่วมกันทำคุณประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยและชุมชน สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี “สร้างสรรค์ สามัคคี สำนึกดีต่อสังคม” เป็นการปลูกจิตสำนึกที่ดีแก่นักศึกษาให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวมนำไปสู่บัณฑิตที่พึงประสงค์ของสังคมต่อไป

                                                                   เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว