หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            ม.อุบลฯ มอบทุนการศึกษาวิจิตรพงศ์พันธุ์ เพื่อส่งเสริม ศาสนา การศึกษา และสังคม ประจำปีการศึกษา 2562


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 3 ธันวาคม 2562 , 15:16:05     (อ่าน 998 ครั้ง)  


ม.อุบลฯ มอบทุนการศึกษาวิจิตรพงศ์พันธุ์

เพื่อส่งเสริม ศาสนา การศึกษา และสังคม ประจำปีการศึกษา 2562

               วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย สำนักงานพัฒนานักศึกษา จัดพิธีมอบทุนการศึกษาวิจิตรพงศ์พันธุ์ เพื่อส่งเสริม ศาสนา การศึกษา และสังคม ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมศรีเมืองใหม่ สำนักงานอธิการบดี โดยมี นางสาวรมิตา ผูกรักษ์ หัวหน้างานสวัสดิการนักศึกษา กล่วารายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน ทั้งนี้ รับเกียรติจาก ดร.จรวยพร แสนทวีสุข รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กล่าวเปิดงาน พร้อมมอบทุนการศึกษา จำนวน 50 ทุน และให้โอวาทแก่นักศึกษาทุน