หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            ม.อุบลฯ ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารจาก Jilin University สาธารณรัฐประชาชนจีน


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 , 13:46:13     (อ่าน 948 ครั้ง)  


ม.อุบลฯ ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารจาก Jilin Universityสาธารณรัฐประชาชนจีน

 

               วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ นำ Professor Yue Hui Dean of the School of International Chinese Language Education and Vice Dean of the College of Humanities, Jillin University และคณะผู้บริหารจาก Jilin University สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อเข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการสร้างกรอบความร่วมมือระหว่างทั้งสองสถาบัน กับ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมี ผศ.ดร.อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์รองอธิการบดีฝ่ายบริหารดร.จรวยพร แสนทวีสุขรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ผศ.ดร.เฉลิมชัย วงศ์รักษ์ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการศึกษานานาชาติ ดร.ปิยณัฐ สร้อยคำ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมผู้บริหารและบุคลลากร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้การต้อนรับ และนำเสนอข้อมูลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้เป็นที่รู้จักแก่คณะเยี่ยมชม เป็นการเบื้องต้น ก่อนเริ่มการหารือถึงความร่วมมืออันมีโอกาสเกิดขึ้นระหว่างทั้งสองสถาบันในอนคต ณ ห้องประชุมบุณฑริกสำนักงานอธิการบดี หลังใหม่