หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ ลงพื้นที่บริการวิชาการ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ อบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้าง e-Portfolio ด้วยแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน


โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 , 00:39:18     (อ่าน 1,137 ครั้ง)  


คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ ลงพื้นที่บริการวิชาการ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ

อบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้าง e-Portfolio ด้วยแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน"

---------------------------------------------

          คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ลงพื้นที่บริการวิชาการ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ซึ่งเป็นโรงเรียนเครือข่ายที่ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการเป็นวิทยากรโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้าง e-Portfolio ด้วยแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน” ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 - 6จำนวน 1,000 กว่าคน ในระหว่างวันที่ 21 – 22 พฤศจิกายน 2562 รวมระยะเวลา 2 วัน ณ ห้องประชุมโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ โดยมี นายนพรัตน์  ทองแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ กล่าวต้อนรับและขอบคุณทีมวิทยากร พร้อมคณะครูโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ นำทีมโดยนางจีรพา  คำเสนาะ หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 นางรัชดา  วิลามาศ หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 นางสาวชรินทร์ทิพย์  ทักษิณกานนท์ คุณครูผู้ประสานงานโครงการ ฯ ร่วมให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นและ นางกนิษฐา  ลุนพรหม หัวหน้ากลุ่มงานแนะแนว กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์การจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ เพื่อให้ครูและนักเรียนได้พัฒนาทักษะด้านการจัดแฟ้มสะสมผลงาน Portfolio ด้วยแอพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน เพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการสำหรับนักเรียนในการทำแฟ้มสะสมงาน เพื่อเตรียมความพร้อมในการรวบรวมผลงานสู่การสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาและการทำงานในอนาคตต่อไป อีกทั้งเพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายรัฐ Thailand 4.0 ด้วย ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากร นำทีมโดย  ดร.สมปอง  เวฬุวนาธร รองหัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติและคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นายธวัชชัย  สลางสิงห์ และ ดร.ปิยะนันท์  พนากานต์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

          ดร.สมปอง  เวฬุวนาธร รองหัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติและคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวว่า ทางคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีความยินดีที่ทางโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ให้เกียรติเชิญทีมวิทยากรบรรยายพิเศษเกี่ยวกับการจัดทำแฟ้มสะสมผลงาน e-Portfolio สู่ระบบ TCAS ด้วยแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน ในการใช้แอปพลิเคชันในการสร้าง e-Portfolio ในการประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยี ซึ่งสำคัญต่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่เตรียมพร้อมเข้าสู่ระบบกลาง (TCAS) เนื่องจาก e-Portfolio เป็นแฟ้มสะสมผลงานแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้งานง่าย สะดวกในการจัดเก็บและการจัดการ ไม่ต้องลำบากกับการจัดหาแฟ้มเก็บเอกสาร ซึ่งเป็นการเก็บรักษาที่ยุ่งยากและเสี่ยงต่อการชำรุดเสียหาย โดยผู้ตรวจสามารถตรวจแฟ้มสะสมผลงานแบบ e-Portfolio ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้เลย สำหรับการจัดทำแฟ้มสะสมผลงาน e-Portfolio ทำได้โดยการดาวน์โหลดและติดตั้งแอปพลิเคชันประเภท Scanner เช่น Can Scanner, Clear Scanner, Simple Scan, Office Lens เป็นต้น จาก Google Play Store (สำหรับเครื่องสมาร์ทโฟนที่เป็นระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์) หรือ Apple App Store (สำหรับเครื่องสมาร์ทโฟนที่เป็นระบบปฏิบัติการไอโอเอส) ไว้ในเครื่องสมาร์ทโฟน ซึ่งโปรแกรมดังกล่าวสามารถสร้าง e-Portfolio ได้โดยการถ่ายภาพผลงานผ่านตัวแอปพลิเคชัน หรือ สามารถนำภาพถ่ายผลงานที่มีอยู่แล้วในสมาร์ทโฟนมาปรับแต่งให้อยู่ในรูปแบบของ e-Portfolio ได้อย่างง่ายดายเพียงไม่กี่นาที โดยไม่ต้องพึ่งพาเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่อง Scanner ซึ่งจะทำให้นักเรียนสามารถสะสมผลงานไว้ใน e-Portfolio เพื่อนำไปใช้ในการสมัครเรียนในระบบ TCAS ได้ โดยเฉพาะในรอบที่ 1นอกจากนี้ e-Portfolio ยังสามารถออกแบบให้สวยงาม และน่าสนใจได้โดยไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เช่นเดียวกัน เนื่องจากปัจจุบันมีแอปพลิเคชันที่สามารถช่วยในการออกแบบ ทั้งในสมาร์ทโฟนที่เป็นระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์และไอโอเอส เช่น PicsArt, Snapseed, Adobe Photoshop เป็นต้น ซึ่งนักเรียนสามารถดาวน์และติดตั้งมาใช้งานบนสมาร์ทโฟนได้เลยเช่นกัน

--------------------------------------

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว