หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            ม.อุบลฯ ให้การต้อนรับตัวแทนสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 , 11:42:59     (อ่าน 952 ครั้ง)  


ม.อุบลฯ ให้การต้อนรับ ตัวแทนสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมี ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากร ให้การต้อนรับ Mr.Shigeki Kobayashi ที่ปรึกษาสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย พร้อมด้วยตัวแทนจากหน่วยงานด้านการสื่อสารและการศึกษา สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ฯ และตัวแทนจากมหาวิทยาลัยญี่ปุ่น 6 แห่งในโอกาสเข้าเยี่ยมชม หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ณ ห้องประชุม ดอกจาน 4 คณะศิลปศาสตร์และร่วมจัดแสดงนิทรรศการการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น ครั้งที่ 14  และแนะแนวการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น ณ ณ โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยทางสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยได้กล่าวถึงความร่วมมือและความคาดหวังที่ต้องการช่วยสนับสนุนส่งเสริมให้นักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้มีโอกาสรับรู้ช่องทาง วิธีการในการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น