หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            ทีมนักศึกษา ม.อุบลฯผ่านรอบคัดเลือก สู่เวทีระดับประเทศ แข่งขันเส้นทางสู่นวตกรรม ประจำปี2563


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 , 09:17:52     (อ่าน 1,197 ครั้ง)  


           ความสำเร็จอีกก้าวของนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการเข้าร่วมแข่งขันรอบคัดเลือกโครงการเส้นทางสู่นวตกรรม ประจำปี 2563 (Research​to Market 2020) ระดับภูมิภาค เมื่อวันที่ 15 - 16 พฤศจิกายน 2562ที่ผ่านมา ณ อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ส่งทีมนักศึกษาเข้าแข่งขัน 5 ทีม และผ่านการคัดเลือก 2 ทีม พร้อมเป็นตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าแข่งขันในระดับประเทศช่วงวันที่ 31 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2563 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลาณ จังหวัดสงขลา ต่อไป

           ในส่วนของการแข่งขันโครงการเส้นทางสู่นวตกรรม ประจำปี 2563 (Research​to Market 2020) ระดับภูมิภาค มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ส่งทีมนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันจำนวน 5 ทีม สามารถผ่านการคัดเลือกสู่เวทีระดับประเทศ 2 ทีม ได้แก่

           ทีม  Trader born  ชื่อผลิตภัณฑ์ GOOD FOOD SYSTEM  ระบบ Smart Farm ที่ช่วยในการดูแลสุกรรวมไปถึงการควบคุมการเปิด-ปิดไฟ การควบคุมอุณหภูมิภายในห้อง นอกจากนี้ยังมีระบบกำจัดกลิ่นภายในฟาร์มสุกรอีกด้วย โดยการนำ โอโซน เข้ามามีส่วนช่วยในระบบ สามารถควบคุมปริมาณโอโซนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมด้วยระบบ IOT โดยการควบคุมและการรับการแจ้งเตือนสามารถควบคุมและแจ้งเตือนผ่าน Line chat bot ระบบจะมีการแจ้งเตือนถ้าหากเกิดข้อผิดพลาด

          อาจารย์ที่ปรึกษา : ดร.บุษกร คำโฮม อาจารย์คณะบริหารศาสตร์

          นักวิจัย : ดร.ประชา คำภักดี อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์

รายชื่อสมาชิก

          1.นายกรกฤช หอมหวล สาขาการจัดการธุรกิจ คณะบริหารศาสตร์

          2.นายภาสกร บุญส่ง สาขาการจัดการธุรกิจ คณะบริหารศาสตร์

          3.นายอนันต์ บำเพ็ญ สาขาการจัดการธุรกิจ คณะบริหารศาสตร์

          4.นายอัคครเดช พวงผกา สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์

          5.นายวุฒิชัย ศรีต้นวงศ์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์

          ทีม Together UBU ผลิตภัณฑ์: PLANTI CONER ผลิตภัณฑ์สำหรับการปลูกเห็ดคุณภาพสูงด้วยตู้คอนเทนเนอร์ มาพร้อมกับอุปกรณ์ติดตั้งที่จำเป็นสำหรับการเพาะปลูกเห็ด เช่นเซนเซอร์ตรวจวัดอุณหภูมิ ระบบทำความเย็น ระบบไฟ ระบบควบคุมการเปิด-ปิดน้ำ โดยทั้งหมดนี้จะเน้นการใช้พลังงานจากธรรมชาติ คือโซลาเซลล์เพื่อช่วยประหยัดค่าไฟ ควบคุมระบบได้ด้วยแอปพลิเคชัน

           อาจารย์ที่ปรึกษา : ดร.อรุณรัตน์ เศวตธรรม อาจารย์คณะบริหารศาสตร์

          นักวิจัย : ดร.ประชา คำภักดี อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์

รายชื่อสมาชิก

          1.นายศักยภาพ สิงห์วงศ์ สาขาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ คณะบริหารศาสตร์

          2.นางสาวสุธาสินี พรโสม สาขาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ คณะบริหารศาสตร์

          3.นายศราณุวัฒ มัศยามาศ สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ คณะบริหารศาสตร์

          4.นางสาวธัญญลักษณ์ ทองปัญญา สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ คณะบริหารศาสตร์

ส่วนตัวแทนอีก 3 ทีม นักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่เข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้ ประกอบด้วย

         ทีม: Formitech  ผลิตภัณฑ์: เครื่องผสม Formic Acid แบบอัตโนมัติ

        นักวิจัย: ดร.ศันศนีย์ ศรีจันทร์ ,อ.อนุพงษ์ รัฐิรมย์ อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์

        อาจารย์ที่ปรึกษา: อ.ชวพจน์ ศุภสาร อาจารย์คณะบริหารศาสตร์

รายชื่อสมาชิก

          1.นายอานนท์ พิริยะกิจไพบูลย์ การบัญชี คณะบริหารศาสตร์

          2.นางสาวฐิติรัตน์ อุดมสันต์ การบัญชี คณะบริหารศาสตร์

          3.นายอนันต์ วันนา วิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์

          4.นางสาวนีรนุช แน่นอุดร สาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ คณะวิทยาศาสตร์

          5.นางสาวนันทนัช เสนาวงษ์ สาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ คณะวิทยาศาสตร์

ทีม: Formic for you ผลิตภัณฑ์: เครื่องผสม Formic Acid แบบอัตโนมัติ

         นักวิจัย: ดร.ศันศนีย์ ศรีจันทร์ ,อ.อนุพงษ์ รัฐิรมย์ อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์

         อาจารย์ที่ปรึกษา: ผศ.กมลพร นครชัยกุล อาจารย์คณะบริหารศาสตร์

รายชื่อสมาชิก

        1.นางสาวกานดา สังฆะชัย สาขาการตลาดค้าปลีก คณะบริหารศาสตร์

        2.นางสาวพิมศิริ ตุ่นยอด สาขาการตลาดค้าปลีก คณะบริหารศาสตร์

        3.นางสาวอรปรียา สอนสี สาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ คณะวิทยาศาสตร์

        4.นางสาวสีรุ้ง โชคบัณฑิต สาขาการตลาดค้าปลีก คณะบริหารศาสตร์

        5.นายสิทธิชัย กาฬเนตร สาขาการจัดการธุรกิจ คณะบริหารศาสตร์

ทีม: UBU 2MKT ผลิตภัณฑ์: UBU WAX

        นักวิจัย: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรเวทย์ อุทโธ อาจารย์คณะเกษตรศาสตร์

        อาจารย์ที่ปรึกษา: อ.เจียระไน ไชยกาล เจิ้ง, อ.ศุภกัญญา จันทรุกขา อาจารย์คณะบริหารศาสตร์

รายชื่อสมาชิก

        1. นายศุภกิจ วิเศษรัตน์ สาขาการบัญชี คณะบริหารศาสตร์

        2. นายอภิวัฒน์ คันทะภูมิ สาขาการตลาด คณะบริหารศาสตร์

        3. นายสาโรจน์ บุตรราชเทพ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์

        4. นางสาวพัชรา แตงร่ม สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ คณะบริหารศาสตร์

 

ข้อมูลโดย หน่วยพัฒนา Startup อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว