หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ ลงพื้นที่บริการวิชาการ โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านโพธิ์กลาง) อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแฟ้มสะสมผลงาน e-Portfolio สู่ระบบ TCAS ด้วยแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน


โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 , 00:47:29     (อ่าน 906 ครั้ง)  


คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ ลงพื้นที่บริการวิชาการ โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านโพธิ์กลาง) อบรมเชิงปฏิบัติการ

การจัดทำแฟ้มสะสมผลงาน e-Portfolio สู่ระบบ TCAS ด้วยแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน

---------------------------------------------

          เมื่อวันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2562 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ลงพื้นที่ โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านโพธิ์กลาง) ให้บริการวิชาการโรงเรียนเครือข่ายและเป็นวิทยากรโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแฟ้มสะสมผลงาน e-Portfolio สู่ระบบ TCAS ด้วยแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน” ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านโพธิ์กลาง) โดยมี นายนิพนธ์  ธัญภัทรานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านโพธิ์กลาง) กล่าวต้อนรับและขอบคุณทีมวิทยากร นำทีมโดย ดร.สมปอง  เวฬุวนาธร รองหัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติและคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และ นายธวัชชัย  สลางสิงห์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สำหรับการอบรมเชิงปฏิบัติการยังได้รับความร่วมมือจาก นางสุจิตรา  เฉลิมศรี นางเชาวิน  เศรษฐมาตย์ และ นางสาวนภษร  ธนาสน์วกุล คุณครูผู้ดูแลนักเรียนและ นางสาวธนิดา  สายเสนา คุณครูผู้ประสานงานและรับผิดชอบการจัดโครงการอบรมครั้งนี้ เพื่อให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้รับความรู้และฝึกปฏิบัติในการทำแฟ้มสะสมผลงาน e-Portfolioด้วยสมาร์ทโฟน เพื่อให้นักเรียนรู้จักการใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อจัดทำแฟ้มสะสมผลงาน e-Portfolio สู่ระบบ TCAS ด้วยแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านโพธิ์กลาง) ตำบลพิบูล อำเภอพิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี

          ดร.สมปอง  เวฬุวนาธร รองหัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติและคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวว่า ทางคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีความยินดีที่ทางโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านโพธิ์กลาง) ให้เกียรติเชิญทีมวิทยากรบรรยายพิเศษเกี่ยวกับการจัดทำแฟ้มสะสมผลงาน e-Portfolio สู่ระบบ TCAS ด้วยแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน ในการใช้แอปพลิเคชั่นในการสร้าง e-Portfolio ในการประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยี ซึ่งสำคัญต่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่เตรียมพร้อมเข้าสู่ระบบกลาง (TCAS) เนื่องจาก e-Portfolio เป็นแฟ้มสะสมผลงานแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้งานง่าย สะดวกในการจัดเก็บและการจัดการ ไม่ต้องลำบากกับการจัดหาแฟ้มเก็บเอกสาร ซึ่งเป็นการเก็บรักษาที่ยุ่งยากและเสี่ยงต่อการชำรุดเสียหาย โดยผู้ตรวจสามารถตรวจแฟ้มสะสมผลงานแบบ e-Portfolio ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้เลย สำหรับการจัดทำแฟ้มสะสมผลงาน e-Portfolio ทำได้โดยการดาวน์โหลดและติดตั้งแอปพลิเคชันประเภท Scanner เช่น Can Scanner, Clear Scanner, Simple Scan, Office Lens เป็นต้น จาก Google Play Store (สำหรับเครื่องสมาร์ทโฟนที่เป็นระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์) หรือ Apple App Store (สำหรับเครื่องสมาร์ทโฟนที่เป็นระบบปฏิบัติการไอโอเอส) ไว้ในเครื่องสมาร์ทโฟน ซึ่งโปรแกรมดังกล่าวสามารถสร้าง e-Portfolio ได้โดยการถ่ายภาพผลงานผ่านตัวแอปพลิเคชั่น หรือ สามารถนำภาพถ่ายผลงานที่มีอยู่แล้วในสมาร์ทโฟนมาปรับแต่งให้อยู่ในรูปแบบของ e-Portfolio ได้อย่างง่ายดายเพียงไม่กี่นาที โดยไม่ต้องพึ่งพาเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่อง Scanner ซึ่งจะทำให้นักเรียนสามารถสะสมผลงานไว้ใน e-Portfolio เพื่อนำไปใช้ในการสมัครเรียนในระบบ TCAS ได้ โดยเฉพาะในรอบที่ 1นอกจากนี้ e-Portfolio ยังสามารถออกแบบให้สวยงาม และน่าสนใจได้โดยไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เช่นเดียวกัน เนื่องจากปัจจุบันมีแอปพลิเคชันที่สามารถช่วยในการออกแบบ ทั้งในสมาร์ทโฟนที่เป็นระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์และไอโอเอส เช่น PicsArt, Snapseed, Adobe Photoshop เป็นต้น ซึ่งนักเรียนสามารถดาวน์และติดตั้งมาใช้งานบนสมาร์ทโฟนได้เลยเช่นกัน

--------------------------------------

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว