หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            ม.อุบลฯ ต้อนรับคณะสำรวจพื้นที่และประชุมเพื่อเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี


โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 , 00:37:35     (อ่าน 1,028 ครั้ง)  


ม.อุบลฯ ต้อนรับคณะสำรวจพื้นที่และประชุมเพื่อเตรียมการรับเสด็จ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

---------------------------------------

          เมื่อวันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์  ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พร้อมคณะผู้บริหาร และบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้การต้อนรับคณะสำรวจพื้นที่และประชุมเพื่อเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในวันพุธ ที่ ๑๑ ธันวาคม  ๒๕๖๒ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับกรมราชองครักษ์ สำนักพระราชวัง และสำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี โดยมี พลอากาศตรี สุขสรรค์  ศรีถาวร ราชองครักษ์ในพระองค์ นายสฤษดิ์  วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมผู้แทนคณะ/หน่วย คณะผู้บริหาร ประธาน คณะทำงาน และเลขานุการฝ่ายต่าง ๆ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 ร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน หลังจากเสร็จสิ้นการตรวจพื้นที่จัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรเรียบร้อยแล้ว ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมเพื่อรับฟังสรุปผลการตรวจพื้นที่ พร้อมทั้งพิจารณาร่างกำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งรับฟังข้อชี้แนะและแนวทางปฏิบัติ ตลอดจนบทบาทและหน้าที่การดำเนินงานที่คณะทำงานแต่ละฝ่ายต้องรับผิดชอบดำเนินการให้สำเร็จตรงตามเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้  เพื่อให้การดำเนินงานในพิธีดังกล่าว เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

---------------------------------------

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว