หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            นิคแน็ค ณัชพล แก้วมณีชัย บัณฑิตนักกิจกรรม สิงห์แสด ม.อุบลฯ สู่ข้าของแผ่นดิน


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงษ์     วันที่ 16 พฤศจิกายน 2562 , 21:06:47     (อ่าน 6,379 ครั้ง)  


         อีกหนึ่งความภาคภูมิใจของบัณฑิต มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย นายณัชพล แก้วมณีชัย หรือ นิคแน็ค  ว่าที่บัณฑิตคณะรัฐศาสตร์ สาขาการปกครอง สิงห์แสดรุ่นที่11 และ บัณฑิตรุ่นที่ 28 บัณฑิตนักกิจกรรม ตัวแทนคนรุ่นใหม่ ที่มุ่งมั่นตั้งใจในการทำงาน เป็นข้าของแผ่นดิน เตรียมพร้อมเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2561 ซึ่งมีจำนวนบัณฑิตร่วมพิธีครั้งนี้ จำนวนกว่า 3,300 คน ในวันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา

         นายณัชพล แก้วมณีชัย หรือ นิคแน็ค กล่าวว่า รู้สึกดีใจและภาคภูมิใจที่สำเร็จการศึกษา และได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในครั้งนี้ หลังจบการศึกษา คณะรัฐศาสตร์ สาขาการปกครอง ปัจจุบันได้ทำงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง สังกัดกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ซึ่งตนได้นำความรู้ในวิชาชีพมาใช้ในการทำงานอย่างประสิทธิภาพ

          ตลอดระยะเวลา 4 ปี ที่ศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัย ตนได้ประสบการณ์ที่หลากหลาย ทำหน้าที่ในการเรียนให้ดีที่สุด ควบคู่กับการทำกิจกรรม ทั้งภายในคณะ และระดับมหาวิทยาลัย อาทิ เป็นผู้นำเชียร์สิงห์ 11คณะรัฐศาสตร์ กีฬาเชื่อมสัมพันธ์น้องพี่ กันเกราเกมส์  เป็นเชียร์ลีดเดอร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รุ่นที่ 28 เป็นคณะกรรมการองค์การนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 เป็นตัวแทนนักศึกษาร่วมต้อนรับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่จากสถาบันการศึกษา 126สถาบันทั่วประเทศการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 กันเกราเกมส์  เป็นนักศึกษาที่สนับสนุนในการจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สังกัดสโมสรนักศึกษา โดยได้น้อมนำหลักโครงการ TO BE NUUMBER ONE มาดำเนินงานสร้างเครือข่ายในกลุ่มนักศึกษาร่วมกันเพื่อรณรงค์ป้องกันปัญหายาเสพติดภายในมหาวิทยาลัย ได้รับการปฏิบัติหน้าให้เป็นประธานชมรม TO BE NUMBER ONE มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

          นอกจากนี้ ตนยังมีโอกาสได้เข้าร่วมการประกวดแข่งขันแสดงความรู้ความสามารถ ในเวทีระดับจังหวัด และระดับประเทศ สร้างชื่อเสียงให้กับคณะรัฐศาสตร์และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มาอย่างต่อเนื่อง อาทิ รางวัลชนะเลิศฝ่ายชาย เดือนมหาวิทยาลัย ประจำจังหวัดอุบลราชธานี หรือ Mr.Rising Star Search 2015และในเวทีระดับประเทศสามารถคว้า 3 รางวัลในประกวด TOP MODEL THAILAND 2018 รางวัลรองอันดับ 2 TOP MODEL THAILAND 2018  รางวัล OUTSTANDING PERSONALITY THAILAND รางวัล FACE OF BEAUTY THAILAND 

           ตลอดระยะเวลา 4ปี ในรั้วกันเกราแห่งนี้ ตนได้เรียนรู้ประสบการณ์ต่างๆ มากมาย ได้รับความรู้วิชาการที่เต็มเปี่ยม ทำกิจกรรมกับผู้คนจำนวนมาก การปรับตัวในสังคมได้อย่างมีสุข ขอบคุณสถาบันอันทรงเกียรติแห่งนี้ ขอบคุณคณาจารย์คณะรัฐศาสตร์ทุกท่าน ที่สำคัญ ดร.ฐิติพล ภักดีวานิชคณบดีคณะรัฐศาสตร์ ที่ชี้แนะให้คำปรึกษาการเรียนตลอดระเวลา 4ปี ขอบคุณเพื่อนนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ สิงห์รุ่นที่ 11ที่คอยช่วยเหลือดูแลกันมาโดยตลอด ขอบคุณครอบครัวผู้ที่ให้กำลังใจและสนับสนุนจนมีวันนี้ ตนจะขอใช้ความรู้ความสามารถจากสถาบันแห่งนี้  สานต่อฝันในอาชีพราชการให้ก้าวหน้าต่อไป นิคแน็ค ณัชพล แก้วมณีชัย กล่าว

            มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ รุ่นที่ 28 ทุกคน ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2561 ในวันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7รอบ พระชนมพรรษา

เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว