หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            ม.อุบลฯ จัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2562


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 , 09:29:18     (อ่าน 1,152 ครั้ง)  


ม.อุบลฯ จัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2562

                วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมี ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดี พร้อมด้วย ผศ.ดร.อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร คณะผู้บริหาร และบุคลากร ให้การต้อนรับคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และเปิดประชุม ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมวารินชำราบ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมี นายประวิทย์  อนันตวราศิลป์ เป็นประธานคณะกรรมการ พร้อมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมประชุมและให้ข้อเสนอแนะ และทราบถึงแนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการในการส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินกิจกรรม ของมหาวิทยาลัยในภาพรวม รับทราบรายงานแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะ 5 ปี แผนการพัฒนาโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และแผนการพัฒนาสถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยวมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี