หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            ม.อุบลฯ สืบสานประเพณี นำนักศึกษาต่างชาติ แข่งขันทำกระทงประกวดในวันลอยกระทง


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 , 14:29:36     (อ่าน 1,259 ครั้ง)  


ม.อุบลฯ สืบสานประเพณี นำ นักศึกษาต่างชาติ แข่งขันทำกระทงประกวดในวันลอยกระทง

              วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวัฒนธรรม ครั้งที่ 1 เนื่องในวันลอยกระทง Loy Krathong Festival and Competition 2019 โดยมี ผศ.ดร.เฉลิมชัย วงศ์รักษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการศึกษานานาชาติ กล่าวเปิดกิจกรรม พร้อมนำนักศึกษาต บุคลากร ชาวต่างชาติ ภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และนักศึกษา บุคลากร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ชาวไทย ร่วมจัดทำกระทงร่วมกันพร้อมร่วมประกวดกระทง ในด้านความสวยงาม ความคิดสร้างสรรค์ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสามารถลอยได้จริง ณ ลานสันทนาการ 70 ไร่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

            ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมไทย ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ฝึกทักษะทางด้านภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติ พร้อมเป็นเผยแพร่ประเพณีอันดีงามของไทยให้ชาวต่างชาติและสืบสานวัฒนธรรมไทย อีกด้วย