หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            ม.อุบลฯ ร่วมขบวนและพิธีบวงสรวงสดุดี พระประทุมวรราชสุริยวงศ์ (ท้าวคำผง) เจ้าเมืองคนแรก เมืองอุบลราชธานี ประจำปี 2562


โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 , 20:42:17     (อ่าน 1,653 ครั้ง)  


ม.อุบลฯ ร่วมขบวนและพิธีบวงสรวงสดุดี พระประทุมวรราชสุริยวงศ์ (ท้าวคำผง)

เจ้าเมืองคนแรก เมืองอุบลราชธานี ประจำปี 2562

--------------------------------------

           เมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดุลย์  จรรยาเลิศอดุลย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พร้อมคณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมพิธีบวงสรวงและสดุดีพระประทุมวรราชสุริยวงศ์ (ท้าวคำผง) เจ้าเมืองคนแรก เมืองอุบลราชธานี ประจำปี 2562 ณ วัดหลวง และร่วมขบวนแห่เครื่องยศเจ้าเมือง เพื่อสดุดีพระประทุมวรราชสุริยวงศ์ (ท้าวคำผง) และร่วมบรรเลงเพลงในริ้วขบวน มายังบริเวณอนุสาวรีย์พระประทุมวรราชสุริยวงศ์ ทุ่งศรีเมือง ซึ่งกำหนดจัดขึ้นเป็นประจำทุกวันที่ 10 พฤศจิกายน ของทุกปี เพื่อเป็นการสืบสานประเพณี จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายสฤษดิ์  วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน พร้อมคณะผู้บริหาร บุคลากร หัวหน้าส่วนราชการ ชมรม กลุ่มต่าง ๆ ตลอดจนประชาชนจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดโดยรอบร่วมพิธีสักการะ ด้วยการวางขันหมากเบ็ง ตามแบบประเพณี ณ วัดหลวง และบริเวณอนุสาวรีย์พระประทุมวรราชสุริยวงศ์ ทุ่งศรีเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี

          สำหรับประวัติของเจ้าพระประทุมวรราชสุริยวงศ์ (เจ้าคำผง) หรือ พระปทุมวรราชสุริยวงษ ในจารึกพระเจ้าอินแปงออกนามว่า เจ้าพระปทุม ชาวเมืองอุบลราชธานีในสมัยโบราณนิยมออกนามว่า อาชญาหลวงเฒ่า ดำรงตำแหน่งเจ้าประเทศราชครองเมืองอุบลราชธานีศรีวนาลัยประเทศราชคนแรก (ปัจจุบันคือจังหวัดอุบลราชธานีในภาคอีสานของประเทศไทย) นามเดิมว่า เจ้าคำผง เป็นโอรสในเจ้าพระตา (เจ้าพระวรราชปิตา) เจ้าผู้ครองนครเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบาน (หนองบัวลุ่มภู) กับพระนางบุศดี สมภพเมื่อ พ.ศ. 2252 ณ นครเวียงจันทน์ สืบเชื้อสายเจ้านายลาวจากราชวงศ์ล้านช้างเวียงจันทน์อันเก่าแก่ อันเนื่องมาจากพระอัยยิกา (ย่า) ของพระองค์ซึ่งเป็นพระมเหสีของเจ้าปางคำ (ปู่) มีศักดิ์เป็นพระราชนัดดาในสมเด็จพระเจ้าสุริยวงศาธรรมิกราช พระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรล้านช้างเวียงจันทน์ จึงเป็นเหตุให้มีสร้อยราชทินนาม (รวมทั้งของเจ้าฝ่ายหน้า-ผู้อนุชา) มีคำว่า สุริยวงศ์ ต่อท้ายนาม อีกทั้งยังสืบเชื้อสายมาจากพระอัยกา (ปู่) คือ พระเจ้าสุวรรณปางคำ ทรงเป็นเจ้านายเชื้อสายไทลื้อแห่งราชวงศ์เชียงรุ่งแสนหวีฟ้า อาณาจักรหอคำเชียงรุ่ง และสืบเชื้อมาแต่สายราชวงศ์สุวรรณปางคำ ปฐมกษัตริย์ผู้สร้างนครเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบาน (จังหวัดหนองบัวลำภูในปัจจุบัน) อนึ่ง พระประทุมวรราชสุริยวงศ์ (เจ้าคำผง) เป็นต้นสกุลพระราชทาน ณ อุบล แห่งจังหวัดอุบลราชธานี ในภาคอีสานของประเทศไทย

--------------------------------------

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว