หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            คณะบริหารศาสตร์ ม.อุบลฯ จับมือ Far East University ประเทศเกาหลีใต้ พัฒนาหลักสูตร ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 , 16:19:06     (อ่าน 640 ครั้ง)  


              มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย คณะบริหารศาสตร์ เดินหน้าพัฒนาความสัมพันธ์ และลงนามความร่วมมือทางด้านวิชาการและการพัฒนานักศึกษา กับมหาวิทยาลัย Far East University ประเทศเกาหลีใต้ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.รุ่งรัศมี บุญดาว คณบดีคณะบริหารศาสตร์ และ อาจารย์เจียระไน ไชยกาล เจิ้ง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร คณะบริหารศาสตร์ เป็นตัวแทนลงนามความร่วมมือ ณ มหาวิทยาลัย Far East University ประเทศเกาหลีใต้ เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา

                รองศาสตราจารย์ ดร.รุ่งรัศมี บุญดาวคณบดีคณะบริหารศาสตร์ กล่าวว่า การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ นับเป็นอีกก้าวหนึ่งของการปรับปรุงและพัฒนาการทำงานในด้านต่างๆ ของคณะบริหารศาสตร์ โดยเฉพาะการจัดการเรียนการสอนและการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร ให้มีความทันสมัย ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก โดยเฉพาะในยุคที่เทคโนโลยีได้ก้าวเข้ามามีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจโลกอย่างเห็นได้ชัด ทั้งนี้ คณะบริหารศาสตร์ มีปณิธานที่แรงกล้าในอันที่จะผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพออกสู่สังคม ทั้งในระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา ครอบคลุมทุกศาสตร์ด้านการบริหารธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นสาขาการบัญชี การจัดการธุรกิจ การตลาด การตลาดค้าปลีก การเงิน การจัดการโรงแรม และ ธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) MBA โดย คณะบริหารศาสตร์ พร้อมจะเป็นคณะชั้นนำทางด้านบริหารธุรกิจในระดับอาเซียน เพื่อร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และพัฒนาสังคมต่อไป

เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว