หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            ม.อุบลฯ รับโล่เกียรติคุณและเกียรติบัตร โครงการเฝ้าระวังและติดตามคุณภาพน้ำในภาวะอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. 2562


โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 , 03:27:01     (อ่าน 1,037 ครั้ง)  


 ม.อุบลฯ รับโล่เกียรติคุณและเกียรติบัตร โครงการเฝ้าระวังและติดตามคุณภาพน้ำในภาวะอุทกภัย

จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. 2562

และร่วมพิธีเปิดโครงการทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติกและกล่องโฟม

------------------------------------------

          เมื่อวันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชริดา  ปุกหุต คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พร้อมคณะผู้บริหาร ทีมนักวิชาการ และนักศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับโล่เกียรติคุณและเกียรติบัตร เนื่องจากเป็นหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนและเข้าร่วมดำเนินงานโครงการเฝ้าระวังและติดตามคุณภาพน้ำในภาวะอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. 2562 ณ ชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี โดยมี นายอดิศร นุชดำรงค์ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานมอบโล่เกียรติคุณและเกียรติบัตรให้แก่หน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ และเป็นประธานพิธีเปิดโครงการทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก และกล่องโฟม และ นายประเดิม ภาคแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์การจัดโครงการนี้ เพื่อส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนเกิดความตระหนักถึงความสำคัญของการร่วมรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม รวมทั้งส่งเสริมการบูรณาการการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และประชาชนให้มีส่วนร่วมในการลดปริมาณขยะจากถุงพลาสติกและกล่องโฟม ตลอดจนขับเคลื่อนกิจกรรมการลด ละ เลิกใช้พลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวทิ้งอย่างต่อเนื่อง โดยตั้งเป้าประเทศไทยปราศจากพลาสติกประเภทใช้ครั้งเดียวทิ้ง ภายในปี 2564 ผ่านกิจกรรมการรณรงค์ส่งเสริมการใช้บรรจุภัณฑ์ ใช้ซ้ำเพื่อทดแทนการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วและกล่องโฟม ประกอบกับนิทรรศการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วและกล่องโฟม รวมทั้งการคัดแยกขยะอย่างถูกต้องเพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดีของประชาชนและประเทศชาติอย่างยั่งยืน จากนั้นประธานในพิธีและแขกผู้มีเกียรติเยี่ยมชมนิทรรศการและร่วมเดินรณรงค์ทำความดีด้วยหัวใจ โครงการทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก และกล่องโฟม ซึ่งโครงการดังกล่าวจะเริ่มดำเนินการ ในวันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต และร้านสะดวกซื้อ งดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว ทั่วทั้งประเทศ

------------------------------------

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว