หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            น.ศ.สิ่งแวดล้อม ม.อุบลฯ ร่วมกิจกรรม World Clean-Up Day 2019 เก็บขยะริมหาดคูเดื่อฟื้นฟูชุมชนหลังน้ำท่วม


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 , 15:21:04     (อ่าน 838 ครั้ง)  


                มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชิดหทัย  เพชรช่วย ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยอาจารย์และนักศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จำนวน 30 คน เข้าร่วมกิจกรรม “World Clean-Up Day 2019” เสริมสร้างความตระหนักมลพิษของพลาสติกในแหล่งน้ำ และป้องกันการแพร่กระจายขยะพลาสติกลงสู่แม่น้ำ กำหนดให้จังหวัดอุบลราชธานี เป็นพื้นที่เป้าหมาย รับเกียรติจาก นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดงาน พร้อมนำคณะเก็บขยะริมหาดคูเดื่อ ระยะทาง 1 กิโลเมตร ซึ่งมีตัวแทนนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี หน่วยงานภาครัฐ เอกชน เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 300 คน  ณ ศาลาท่าเสด็จ บ้านคูเดื่อ เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา

               ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชิดหทัย  เพชรช่วย กล่าวว่า จากสถานการณ์น้ำท่วมหลายพื้นที่ในจังหวัดอุบลราชธานี ในช่วงเดือนกันยายน 2562 ที่ผ่านมา สร้างความเสียหายและผลกระทบด้านต่างๆ ในวงกว้าง ทั้งนี้ เทศบาลเมืองคิตะคิวชู ประเทศญี่ปุ่น ร่วมกับ เทศบาลเมืองแจระแม หน่วยงานภาครัฐ เอกชน จึงพร้อมใจร่วมกิจกรรม “World Clean-Up Day 2019” ภายใต้โครงการ “Promotion of Countermeasures Against marine Plastic Litter in Southeast Asia and india” กันร่วมกันเก็บขยะ ณ บริเวณหาดคูเดื่อ จุดเริ่มต้นจากศาลาท่าเสด็จ บ้านคูเดื่อ ระยะทาง 1 กิโลเมตร จากนั้นนำขยะมารวมเพื่อชั่งน้ำหนัก และทำการคัดแยกประเภทขยะ วิเคราะห์ปริมาณองค์ประกอบขยะแบบละเอียด ในส่วนของพื้นที่หากคูเดื่อ เป็นชุมชนริมแม่น้ำมูลที่เชื่อมต่อไปยังแม่น้ำโขง มีแพรร้านอาหารตั้งอยู่บริเวณริมหาด และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดอุบลราชธานี จากการจัดให้มีกิจกรรมต่างๆ บนพื้นที่หาดคูเดื่อ ซึ่งถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีโอกาสทำให้เกิดการรั่วไหลของขยะพลาสติกลงสู่แม่น้ำมูล แม่น้ำโขงและลงสู่ทะเลต่อไป

               นับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมหลังน้ำลด ที่จังหวัดอุบลราชธานี ได้ร่วมดำเนินการ ร่วมสร้างจิตสำนึกที่ดีแก่เด็กและเยาวชน ตลอดจนชุมชนที่อาศัยให้ตระหนักถึงความสำคัญของการรักษ์สิ่งแวดล้อม

เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว