หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ จัดโครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 12 ณ โรงเรียนโนนค้อคุลุ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี


โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 , 06:26:54     (อ่าน 1,429 ครั้ง)  


คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ จัดโครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย  

ณ โรงเรียนโนนค้อคุลุ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

--------------------------------

            วันพฤหัสบดีที่ 31ตุลาคม 2562 ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดโครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2563ครั้งที่ 12 ณ โรงเรียนโนนค้อคุลุ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายประเดิม  บุญเกลี้ยง ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนค้อลุคุ เป็นประธานเปิดและ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รักเกียรติ  จิตคติ หัวหน้าโครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย ศูนย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นำทีมคณาอาจารย์และนักศึกษาจากภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีลงพื้นที่บริการวิชาการจัดกิจกรรมมหาวิทยาลัยเด็กสัญจร ให้แก่คณะครูและนักเรียนโรงเรียนโนนค้อลุคุ โรงเรียนไร่ใต้ และโรงเรียนผักหย่า จำนวน 137 คน พร้อมทีมวิทยากรและนักศึกษาพี่เลี้ยงจากภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จำนวน 12 คน    

           ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รักเกียรติ  จิตคติ หัวหน้าโครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย ศูนย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวว่า สำหรับโครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย เป็นโครงการตามพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งมีรูปแบบการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนต้นได้ทำกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่หลากหลาย โดยมีผู้เชี่ยวชาญ นักวิจัย และพี่เลี้ยงนักศึกษาระดับปริญญาตรี โท เอก คอยดูแลให้คำแนะนำระหว่างที่นักเรียนทำกิจกรรมด้วยตนเอง เพื่อกระตุ้นความสนใจการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ ให้รู้จักสังเกต รู้จักคิด รู้จักตั้งคำถาม และค้นหาคำตอบด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ให้กับเยาวชน ได้รับงบสนับสนุนจาก สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) นอกจากกิจกรรมมหาวิทยาลัยเด็กสัญจรแล้ว ยังมีกิจกรรมฟื้นฟูหลังน้ำลด ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากบริษัทเคแอสไซน์ จำกัด และบริษัทเคแอสไซน์ (ประเทศไทย) จำกัด เอื้อเฟื้อสีทาอาคาร และสีทาไม้ พร้อมอุปกรณ์สำหรับซ่อมแซมความเสียหายหลังน้ำท่วม เพื่อใช้ซ่อมแซมและทำความสะอาดอาคารสถานที่ที่ได้รับความเสียหายให้กลับมาใช้ประโยชน์ได้ดังเดิม

------------------------------------

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ข่าว/ภาพ ภาควิชาเคมี ม.อุบลฯ