หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            คณะบริหารศาสตร์ ม.อุบลฯ ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อบรมเชิงปฏิบัติการ Train the trainers and Team Based Teaching ปลูกฝังแนวคิดธุรกิจเพื่อสังคม


โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 29 ตุลาคม 2562 , 01:22:14     (อ่าน 1,007 ครั้ง)  


คณะบริหารศาสตร์ ม.อุบลฯ ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อบรมเชิงปฏิบัติการ Train the trainers and Team Based Teaching ปลูกฝังแนวคิดธุรกิจเพื่อสังคม

------------------------------------

          คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ Train the trainers and Team Based Teaching ระหว่างวันที่ 24 - 25 ตุลาคม 2562 ให้แก่คณาจารย์คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมชั้น 3 คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อเป็นการต่อยอดหลักสูตรสู่มหาวิทยาลัย ผ่านโครงการ SET Social Impact SE101@University แพลตฟอร์มเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการทางสังคม โดยทำงานร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาทั่วทุกภูมิภาค มุ่งฝังรากฐานการเรียนรู้ พัฒนาศักยภาพธุรกิจเพื่อสังคมให้แข็งแกร่ง นำแนวคิดธุรกิจเพื่อสังคมพัฒนาให้กับนักธุรกิจรุ่นใหม่ พร้อมเป็นผู้สร้างการเติบโตที่สมดุล ทั้งเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน โดยมี นางสาวนพเก้า  สุจริตกุล ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาเพื่อสังคมและสื่อสารองค์กร ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นประธานเปิดและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการอบรม รองศาสตราจารย์ ดร.รุ่งรัศมี  บุญดาว คณบดีคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวรายงายและวัตถุประสงค์การจัดการอบรมครั้งนี้ เพื่อให้คณาจารย์มีความรู้เกี่ยวกับธุรกิจเพื่อสังคม และมีทักษะในการถ่ายทอดความรู้ดังกล่าว ให้แก่นักศึกษาและผู้ประกอบการที่สนใจการทำธุรกิจเพื่อสังคมต่อไปในอนาคต และทำความเข้าใจจุดประสงค์ เนื้อหา รูปแบบการเรียนการสอนของหลักสูตร SE101 ในการเรียนรู้เครื่องมือต่าง ๆ ที่ใช้ประกอบการเรียนการสอนที่คณาจารย์สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้ และเพื่อเป็นการเพิ่มทักษะการสอนแบบเป็นทีม (Team Teaching) ที่เหมาะกับเนื้อหาของหลักสูตร โดยมุ่งปลูกฝังรากฐานการเรียนรู้ นำแนวคิดธุรกิจเพื่อสังคมพัฒนาให้กับนักธุรกิจรุ่นใหม่ พร้อมเป็นผู้สร้างการเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืน สำหรับการอบรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.ศิญาณี  หิรัญสาลี นักวิจัยอิสระจากเพจเฟซบุ๊ก เดอะทีซิส และผู้ก่อตั้ง หจก.เดอะทีซีส เป็นวิทยากรพร้อมทีมงานตลอดการอบรม

          นางสาวนพเก้า  สุจริตกุล ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาเพื่อสังคมและสื่อสารองค์กร ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า วันนี้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้รับเกียรติจากคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในการร่วมเป็นพันธมิตร ในโครงการ SE101@University โดยถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยแรกเลยที่เราประเดิมทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผู้สอน Train The Trainers ใครใต้กรอบของ SE101@University นอกจาก Train The Trainersแล้ว เป็นการทำงานร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นการโชคดีที่ทางมหาวิทยาลัยมีแนวคิดที่จะสร้างบัณฑิตหรือนักธุรกิจรุ่นใหม่ ที่เป็นนักธุรกิจที่ดูแลเรื่องสังคมด้วย แล้วก็ใส่ใจที่จะพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน แบบที่เป็นเรื่องของการมีส่วนร่วม เพราะฉะนั้นถือว่าเป็นความลงตัวที่เราได้มีพันธมิตรที่มีความคิดแนวทางเดียวกัน และมีความตั้งใจด้านการเรียนการสอนในเรื่องของการพยายามจะสร้างนักธุรกิจเพื่อสังคมมาอยู่ในระดับหนึ่ง ในส่วนของความร่วมมือนี้ จึงเป็นรูปแบบของการต่อยอด ด้วยความที่ตัวโครงการความร่วมมือเป็นการที่เราร่วมกันออกแบบหลักสูตร ในการที่จะมีผู้สอนเพิ่มเติมที่จะเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ที่เป็นผู้ประกอบการก็จะทำให้การเรียนการสอนในคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมีความคมชัด แล้วก็เน้นในเรื่องของการนำพาไปสู่การเป็นผู้ประกอบการจริงได้ในที่สุด เพราะฉะนั้นตอนนี้ในเบื้องต้นจะเป็นการ Train The Trainers เป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็ถือเป็นจุดสำคัญเพราะผู้สอนเองก็ต้องมีประสบการณ์ หรือว่ามีเทคนิคการสอนใหม่ ๆ ในการที่จะผลิตนักศึกษาที่มีศักยภาพในการที่จะเป็นผู้ประกอบการจริง นอกเหนือจากการเรียนรู้ทางทฤษฎีแล้ว เพราะฉะนั้นถือว่าการร่วมมือนี้เป็นการต่อยอดแล้วก็เป็นพันธกิจร่วมกัน ในการมองไปในอนาคตว่าคนรุ่นใหม่หรือว่านักศึกษารุ่นใหม่ที่ดีที่สุดก็ควรจะมีทั้งแนวคิดในเรื่องของการพัฒนาอย่างยั่งยืน นอกเหนือจากความรู้ความสามารถในการเป็นผู้ประกอบธุรกิจที่สำเร็จ ฉะนั้นทางมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีก็ดี หรือทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก็ดี วันนี้ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็จะนำไปสู่การทำงานร่วมกันในเรื่องอื่น ๆ อีก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานวิจัยพัฒนาในเชิงของการพัฒนาชุมชน เพราะถือว่าเรามองว่าตลาดหลักทรัพย์มองว่ามหาวิทยาลัย หรือสถาบันศึกษาในพื้นที่เป็นแหล่งกลางในเชิงของความรู้ ไม่ใช่แค่เรียนรู้แต่ต้องเรียนทำด้วย เพราะฉะนั้นงานในอนาคตจะเป็นการพัฒนาเชิงพื้นที่ หรือว่าการมองเส้นทางของนักธุรกิจเพื่อสังคมที่จบการศึกษาไปแล้ว ให้เข้าสู่กระบวนในการที่จะบ่มเพาะ หรือว่าสร้างศักยภาพเพิ่มเติมในหลักสูตรอื่นต่อไป

          รองศาสตราจารย์ ดร.รุ่งรัศมี  บุญดาว คณบดีคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวว่า วันนี้คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับเกียรติจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มาจัดอบรม Train The Trainers ให้กับคณาอาจารย์คณะบริหารศาสตร์ เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับธุรกิจเพื่อสังคม และมีทักษะในการถ่ายทอดความรู้ดังกล่าว ให้กับนักศึกษาและผู้ประกอบการที่สนใจการทำธุรกิจเพื่อสังคมต่อไปในอนาคต ซึ่งการทำธุรกิจเพื่อสังคมนี้เป็นการหยิบยกปัญหาสังคมที่เกิดขึ้นมาทำเป็นธุรกิจเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ก็คือสังคมได้รับประโยชน์ด้วย ซึ่งทางคณะบริหารศาสตร์ก็สนับสนุนแนวคิดนี้ แล้วก็เป็นวิสัยทัศน์ของคณะและของมหาวิทยาลัยที่เราต้องการที่จะช่วยเหลือสังคม สำหรับรายวิชาที่เราเปิดสอนเป็น วิชาธุรกิจเพื่อสังคม ที่เปิดสอนสำหรับนักศึกษาทุกคณะในมหาวิทยาลัยของเรา แล้วเราก็มีโครงการที่จะเปิดโครงการอบรมหลักสูตรธุรกิจเพื่อสังคม สำหรับผู้ประกอบการในท้องถิ่นให้มีความรู้แล้วก็สามารถประยุกต์ใช้แนวคิดดังกล่าวในการทำธุรกิจได้จริง สำหรับนักเรียนที่สนใจเข้าศึกษาต่อที่คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ก็ขอเชิญชวนนะคะ ซึ่งทางมหาวิทยาลัยก็มีความร่วมมือกับตลาดหลักทรัพย์ในการปั้นนักธุรกิจรุ่นใหม่ที่มีแนวคิดเพื่อสังคม เพื่อสร้างธุรกิจที่ยั่งยืน และทางคณะก็มีรายวิชาสำหรับนักเรียน แล้วก็มีโครงการที่จะเปิดหลักสูตรในอนาคต รวมถึงสำหรับผู้ประกอบการ และบุคคลทั่วไป ก็สามารถที่จะมาอบรมที่คณะบริหารศาสตร์ได้  

---------------------------------

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว