หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            ผู้บริหาร บุคลากร ม.อุบลฯ ร่วมพิธีจุดเทียน น้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 26 ตุลาคม 2562 , 23:46:13     (อ่าน 564 ครั้ง)  


        มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย อาจารย์อรรถพงศ์ กาวาฬ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ นำบุคลากร เข้าร่วมพิธีจุดเทียน น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เพื่อแสดงความจงรักภักดี เนื่องในวันคล้ายวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 โดยมี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานนำข้าราชการ ศาล อัยการ ทหาร ตำรวจ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน เหล่ากาชาดจังหวัด นักเรียน นักศึกษา จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. และประชาชนในจังหวัดอุบลราชธานี ประกอบพิธี  ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ลานขวัญเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี

          โอกาสนี้ นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐตลอดรัชสมัย ทรงอุทิศพระองค์บำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ และทรงปกครองพระราชอาณาจักรให้มีความมั่นคง และร่มเย็นเป็นสุข ทรงพระราชอุตสาหะเสด็จประพาสต้น เพื่อสดับตรับฟังทุกข์สุขของปวงพสกนิกรในท้องถิ่นต่าง ๆ พระองค์มีพระราชดำริพัฒนาชาติบ้านเมือง ให้มีความเจริญทุก ๆ ด้าน ทรงนำวิทยาการที่ได้รับจากการเสด็จ ดำเนินไปเยือนต่างประเทศ มาวางรากฐานพัฒนาชาติบ้านมาวางรากฐานการพัฒนาประเทศ ทั้งด้านการปฏิรูปบริหารราชการแผ่นดิน การปฏิรูประบบการเงินการคลัง การศึกษา การสาธารณูปโภค ทรงยกเลิกระบบทาส ระบบไพร่ และทรงนำศาสตร์การปกครองของไทย และชาติสากล มาผนวกใช้ในการปกครองพระราชอาณาจักร นำพาชาติบ้านเมืองให้ผ่านพันภัย ดำรงอธิปไตยและความเป็นเอกราชของชาติ ไว้ได้อย่างมั่นคง ทำให้ประเทศชาติมีความเจริญรุ่งเรืองสืบเนื่องมาจนกาลปัจจุบัน

เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว

ข้อมูล : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี