หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            ม.อุบลฯ ร่วมพิธีถวายบังคมและวางพวงมาลา เบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 เนื่องใน วันปิยมหาราช


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 24 ตุลาคม 2562 , 11:49:38     (อ่าน 907 ครั้ง)  


ม.อุบลฯ ร่วมพิธีถวายบังคมและวางพวงมาลา

เบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 เนื่องใน วันปิยมหาราช

          วันที่ 23ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยอาจารย์นภดล พัฒนะศิษอุบล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลังและทรัพย์สิน ผศ.ดร.เฉลิมชัย วงศ์รักษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการศึกษานานาชาติ พร้อมบุคลากร ร่วมพิธีถวายบังคมและวางพวงมาลาเบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5เนื่องใน “วันปิยมหาราช”  ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 23ตุลาคม โดยมี นายสฤษดิ์  วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานนำข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรอิสระ องค์กรภาคเอกชน ทุกภาคส่วน ถวายบังคมและวางพวงมาลา เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีต่อประเทศชาติ และปวงชนชาวไทย ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5หน้าศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี(หลังเก่า)

          ทั้งนี้ ในวันที่ 23 ตุลาคม ของทุกปี อันเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องจากพระองค์ทรงเป็นที่รักใคร่อย่างล้นเหลือของพสกนิกรทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ พระองค์จึงได้รับการถวายพระราชสมัญญานามว่า "สมเด็จพระปิยมหาราช" ซึ่งมีความหมายว่า "พระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน" ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ รัฐบาลจึงได้ประกาศให้วันที่ 23 ตุลาคม เป็น "วันปิยมหาราช" พร้อมจัดให้มีการวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสรณ์รัชกาลที่ 5 หรือพุ่มดอกไม้ถวายสักการะ การถวายบังคม พร้อมทั้ง ทำบุญตักบาตร เพื่ออุทิศเป็นพระราชกุศล อีกทั้งมีการจัดนิทรรศการวิชาการเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวอีกด้วย