หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            
โพสต์โดย : นิตยศรี วงศ์สุวรรณ     วันที่ 22 ตุลาคม 2562 , 16:48:35     (อ่าน 842 ครั้ง)  


สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ ร่วมมือกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมเสวนา

เรื่อง “ตอบชัดทุกคำถาม มาตรฐานงานวิจัย” รุ่นที่ 1

 

วันอังคารที่  22  ตุลาคม  2562    ณ ห้องประชุม 6213 ชั้น 2   อาคาร En6   คณะวิศวกรรมศาสตร์

                มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์จัดกิจกรรมเสวนา เรื่อง “ตอบชัดทุกคำถาม มาตรฐานงานวิจัย”   

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจการขอรับการพิจารณามาตรฐานงานวิจัยทั้ง 3 ด้าน ประกอบด้วย

1) มาตรฐานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์    นำเสวนาโดย  ผศ.ดร.น้องเล็ก คุณวราดิศัย    ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

2) มาตรฐานการวิจัยในสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์    นำเสวนาโดย  ผศ.ดร.ปรีชา  บุญจูง  ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

3) มาตรฐานงานวิจัยทางชีวภาพ   นำเสวนาโดย   ผศ.ดร.ทวีศักดิ์  จึงวัฒนตระกูล   ประธานคณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพ

                ท้ายสุด ดร.จริยาภรณ์ อุ่นวงษ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ในนามผู้แทนคณะกรรมการบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้กล่าวขอบคุณคณะวิทยากรที่ได้ให้ความรู้และตอบข้อซักถามต่าง ๆ  ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อนักวิจัย ในการดำเนินการวิจัยให้ได้มาตรฐานระดับสากลต่อไป