หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            คณะพยาบาลศาสตร์ ม.อุบลฯ จัดพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 22 ตุลาคม 2562 , 09:46:26     (อ่าน 1,305 ครั้ง)  


คณะพยาบาลศาสตร์ ม.อุบลฯ จัดพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ

                  วันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 07.30 น. ณ ลานราชานุสาวรีย์ หน้าอาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย คณะพยาบาลศาสตร์ จัดพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติโดยมี ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นประธานนำประกอบพิธี วางพานพุ่มถวายราชสักการะ พร้อมนำกล่าวอาศิรวาทราชสดุดี พร้อมนี้ ผศ.ดร.สงวน ธานี คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ทันตแพทย์หญิงศิรดา เล็กอุทัย ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ดร.ศักดิ์สิทธิ์  ศรีภาคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ดร.ปิยณัฐ สร้อยคำ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการองค์กรพยาบาล โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ได้พร้อมใจกันร่วมวางพานพุ่มถวายราชสักการะในโอกาสนี้อีกด้วย

                ทั้งนี้ เนื่องในวโรกาสในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ซึ่งถูกกำหนดให้เป็น วันพยาบาลแหง่ชาติ ในฐานะที่พระองค์ท่านทรงสำเร็จการศึกษาทางวิชาการพยาบาล และตลอดพระชนม์ชีพของพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชภารกิจในการพัฒนาสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของประชาชน เปลี่ยมล้นด้วยพระเมตตา และด้วยพระวิริยะอุตสาหะ นำสิริสุขแก่ปวงชนทุกก้าวพระบาทที่เสด็จไปถึง สมควรเป็นแบบอย่างแก่ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล ให้ตระหนักในภารกิจของวิชาชีพแห่งตนว่าเป็นงานบริการสุขภาพที่มีความสำคัญและมีคุณค่าแก่สังคม