หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            ม.อุบลฯ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการวิจัย การบูรณาการศาสตร์เพื่อสร้างนวัตกรรม ด้านการวิจัยและการบริการวิชาการ


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 16 ตุลาคม 2562 , 13:19:53     (อ่าน 935 ครั้ง)  


ม.อุบลฯ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการวิจัย

การบูรณาการศาสตร์เพื่อสร้างนวัตกรรม ด้านการวิจัยและการบริการวิชาการ

               วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562  เวลา 09.00 -12.00 น. ณ ห้องประชุมศรีเมืองใหม่ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการวิจัย ในหัวข้อ การบูรณาการศาสตร์เพื่อสร้างนวัตกรรม ด้านการวิจัยและการบริการวิชาการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการทำงาน โอกาสนี้ทางมหาวิทยาลัยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์อานัฐ ตันโช ผู้ซึ่งมีผลงานวิจัยและงานบริการวิชาการจนเป็นที่ประจักษ์ และได้บูรณาการศาสตร์ด้านการวิจัยและการบริการวิชาการจนได้รับตำแหน่ง ศาสตราจารย์สาขาวิชาปฐพีศาสตร์ สังกัดคณะผลิตกรรมการเกษตร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาไส้เดือนดิน และผู้เชี่ยวชาญการปลูกกัญชาในระบบอินทรีย์เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มาเป็นวิทยากรในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อีกด้วย