หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            คณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลฯ ฟื้นฟูหลังน้ำลด เตรียมต้นกล้าพืชผักสวนครัว 1.2 หมื่นต้น ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 9 ตุลาคม 2562 , 23:25:39     (อ่าน 1,010 ครั้ง)  


             คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เตรียมลงพื้นที่ฟื้นฟูช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยหลังน้ำลด “ธารน้ำใจ ช่วยภัยน้ำท่วม” ส่งเสริมความรู้ทักษะการปลูกพืชผักสวนครัวสำหรับบริโภคในครัวเรือน พร้อมเตรียมชุด พืชผัก กล้าผัก กิ่งพันธุ์มะนาว และเมล็ดพันธุ์ มากกว่า 8 ชนิด จำนวน 12,000 ต้น แจกจ่ายช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดใกล้เคียงโดยมี อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาร่วมเตรียมพันธุ์กล้า ณ เรือนเพาะชำ เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา

              ดร.นรินทร บุญพราหมณ์คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า จากสถานการณ์อุทกภัยในช่วงเดือนกันยายน 2562ที่ผ่านมา สร้างความเสียหายในวงกว้าง หลายพื้นที่ในจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดใกล้เคียง ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย พร้อมให้การช่วยเหลือในทุกมิติ ทั้งในช่วงน้ำท่วม และหลังน้ำท่วม จากการสำรวจความต้องการของผู้ประสบภัยหลังน้ำลด พบว่า มีความต้องการ พืชผัก กล้าผัก การปลูกพืชผักสวนครัวสำหรับบริโภคในครัวเรือน ทั้งนี้ คณะเกษตรศาสตร์ โดย ภาควิชาพืชสวน จึงได้ดำเนินการวางแผนลงฟื้นฟูช่วยเหลือหลังน้ำลด ในการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ ต้นกล้าผัก พืชผักสวนครัว พร้อมจัดอบรมให้ความรู้สามารถต่อยอดสร้างรายได้ และอาชีพต่อไป

              ด้าน รองศาสตราจารย์ ดร.บุญส่ง  เอกพงษ์ อาจารย์ประจำภาควิชาพืชสวนคณะเกษตรศาสตร์ ผู้รับผิดชอบโครงการฟื้นฟูช่วยเหลือผู้ประสบภัยหลังน้ำลด กล่าวว่า พืชผักสวนครัวที่คณะเกษตรศาสตร์ ได้นำเมล็ดพันธุ์และต้นกล้ามากกว่า 8 ชนิดแจกจ่าย ได้แก่ พริก มะเขือ แมงลัก มะนาว มะละกอ กะเพรา บวบ ถั่วฝักยาว ผักชีลาว ผักบุ้งกวางตุ้ง เป็นต้น ในเบื้องต้นคณะได้เตรียมพันธุ์ต้นกล้าจำนวนกว่า 12,000 ต้น ซึ่งมี อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา มาร่วมจิตอาสา ในการเตรียมดิน เตรียมแปลง หยอดเมล็ดพันธุ์ แพ็คเมล็ดพันธุ์ จำนวน 1,000 ชุด ซึ่งการปลูกแต่ละชนิดพันธุ์ใช้ระยะเวลาที่แตกต่างกัน ในช่วงเวลาการเก็บเกี่ยว ประมาณ 1-6 เดือน เป็นการลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้รับประทานพืชผักที่สะอาดและปลอดภัย ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับได้ที่ คณะเกษตรศาสตร์ หรือแจ้งมายังศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยฯ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

             นับเป็นส่วนหนึ่ง ในภารกิจด้านการบริการวิชาการแก่สังคมของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการถ่ายทอดความรู้วิชาชีพแก่ชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการฟื้นฟูช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ให้สามารถผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปได้ด้วยดี มหาวิทยาลัยผนึกกำลังบูรณาการในทุกศาสตร์ของทุกคณะ ผลิตนวัตกรรม สิ่งอำนวยความสะดวกให้ความช่วยเหลือในทุกมิติ จิตอาสาฟื้นฟูช่วยเหลืออย่างเต็มประสิทธิภาพ

                                                                       เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว