หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            ม.อุบลฯ ให้การต้อนรับ ตัวแทนจาก บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 8 ตุลาคม 2562 , 09:37:40     (อ่าน 1,023 ครั้ง)  


ม.อุบลฯ ให้การต้อนรับ ตัวแทนจากบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด

             วันที่ 3 ตุลาคม 2562 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้การต้อนรับตัวแทนจาก บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด โดยมี นายณัฎฐ์เอก  เมืองไทธัช ผู้บริหารอวุโสด้านความยั่งยืนองค์กร และ นายดำริห์  แสงสินธุ์ชัย รองกรรมการผู้จัดการ ในโอกาสเข้าพบ ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดร.จรวยพร แสนทวีสุข รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ดร.นรินทร บุญพราหมณ์  คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากร เพื่อหารือถึงการวางแผนการดำเนินกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อทั้งสององค์กรร่วมกันในอนาคต ในด้านการผลิตทางการเกษตร และสหกิจศึกษา

             ทั้งนี้ เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด หรือ ซีพี เป็นกลุ่มธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีธุรกิจหลักคืออาหารและการเกษตรผ่านทางบริษัทลูก ในเครือเจริญโภคภัณฑ์อาหาร หรือ CPF นอกจากธุรกิจการเกษตรแล้ว เครือเจริญโภคภัณฑ์ยังดำเนินกิจการด้านธุรกิจค้าปลีก ซึ่งถือเป็นโอกาสอันดีในการหารือแสวงหาแนวทางเพื่อเอื้ออำนวยต่อโอกาสของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในส่วนสหกิจศึกษาในหลายๆด้านต่อไปในอนาคต