หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            คณะพยาบาลศาสตร์ ประเมินคัดกรองสุขภาพจิต และภาวะสุขภาพเบื้องต้น ผู้ประสบภัยน้ำท่วม ศูนย์พักพิงกุดระงุม


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 3 ตุลาคม 2562 , 22:54:06     (อ่าน 774 ครั้ง)  


              คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย อาจารย์เกษร สายธนู รองคณบดีฝ่ายวิชาการ นำนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ลงพื้นที่จัดโครงการการจัดการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช ร่วมกับ โรงพยาบาลวารินชำราบ และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวารินชำราบ ในการประเมินคัดกรองสุขภาพจิต และภาวะสุขภาพเบื้องต้นให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ ศูนย์พักพิงกุดระงุม ตำบลบุ่งไหม อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี  โดยมี อาจารย์ และนักศึกษา จำนวน 30 คน เข้าร่วมกิจกรรมโครงการครั้งนี้

               อาจารย์เกษร สายธนูรองคณบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวว่า คณะพยาบาลศาสตร์ ได้นำนักศึกษาลงพื้นที่ชุมชน ร่วมการคัดกรอง สุขภาพจิตเบื้องต้น โดยความร่วมมือกับ โรงพยาบาลวารินชำราบ และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวารินชำราบ กำหนดจัดกิจกรรม ระหว่างวันที่ 18 - 20 กันยายน 2562 แบ่งการคัดกรอง เป็น 3 กลุ่ม แบ่งแบบประเมินออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ประเมินความเครียด ประเมินความสุข ประเมินซึมเศร้า จากการประเมินในภาพรวมชาวบ้านในชุมชน มีความเข้มแข็งมาก และต้องการความช่วยเหลือหลังน้ำลด กลุ่มอาสาสมัครลงพื้นที่ช่วยเหลือชุมชน ฟื้นฟูดูแลซ่อมแซมสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ตลอดจนโรงเรียน และวัด ซึ่งต้องเร่งบูรณะปรับปรุงให้เร็วที่สุด

               ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย พร้อมนำนักศึกษาจิตอาสาลงพื้นที่ช่วยเหลือในชุมชนต่างๆในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี นับเป็นประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้นอกห้องเรียนของนักศึกษา ซึ่งสามารถครอบคลุมในศาสตร์ของทุกด้านเป็นอย่างดี

เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ