หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            สหกรณ์ออมทรัพย์ ม.อุบลฯ มอบทุนสวัสดิการ ช่วยเหลือสมาชิกผู้ประสบภัยน้ำท่วม


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 2 ตุลาคม 2562 , 16:10:13     (อ่าน 1,081 ครั้ง)  


                 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จำกัด โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทัย อันพิมพ์ ประธานกรรมการ มอบเงินทุนสวัสดิการ ช่วยเหลือสมาชิกกรณีประสบอุทกภัย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และสร้างขัวญกำลังใจแก่สมาชิก โดยในรอบแรก มีสมาชิกเข้ารับทุนจำนวน 7 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 16,000 บาท มีพิธีมอบ ณ หน้าสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จำกัด ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี (หลังเก่า) ซึ่งมีคณะกรรมการดำเนินงานร่วมเป็นเกียรติครั้งนี้ด้วย เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา

               ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทัย อันพิมพ์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จำกัด  กล่าวว่า จากสถานการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่ที่ผ่านมา ซึ่งสร้างความเสียหายในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดอุบลราชธานี ได้รับผลกระทบหนักที่สุด ในสถานการณ์ดังกล่าว มีสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ ม.อุบลฯ หลายท่านได้รับความผลกระทบดังกล่าว ดังนั้น คณะกรรมการดำเนินงาน มีมติเห็นชอบอนุมัติทุนสวัสดิการกรณีภัยพิบัติ (อุทกภัย) เพื่อช่วยเหลือแบ่งเบาความเดือดร้อน และสร้างขัวญกำลังใจแก่สมาชิก โดยคณะกรรมการได้พิจารณาตามเงื่อนไขที่กำหนด และความเสียหายที่เกิดขึ้น ซึ่งก่อนหน้านี้ คณะกรรมการดำเนินงาน ก็ได้นำสิ่งของถุงยังชีพลงพื้นที่มอบให้กับชุมชน หมู่บ้านภูมิลำเนาที่สมาชิกได้รับผลกระทบด้วย  ซึ่งนอกจากสหกรณ์ฯจะมีทุนสวัสดิการณ์ช่วยเหลือสมาชิกภายในแล้ว ยังสหกรณ์ฯมีทุนสาธารณะประโยชน์ที่ให้การช่วยเหลือสังคม ตามความเหมาะสม สร้างเครือข่ายที่ดีในการดำเนินกิจการอย่างยั่งยืนต่อไป

              ในส่วนของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ที่ได้รับผลกระทบประสบอุทกภัย สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จำกัด ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี (หลังเก่า) โทร. 045-353056-7

เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว