หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            ม.อุบลฯ จัดงานวันมหิดล น้อมรำลึกพระบิดาแห่งการแพทย์และสาธารณสุขไทย งดงามภาพ นศ.ถวายบังคมอย่างพร้อมเพรียง


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 2 ตุลาคม 2562 , 11:54:45     (อ่าน 693 ครั้ง)  


                มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จัดงานวันน้อมรำลึกถึง “พระบิดาแห่งการแพทย์และสาธารณสุขไทย” เนื่องใน วันมหิดล รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานนำประกอบพิธี โดยเปิดกรวยดอกไม้ กล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณ และวางพวงมาลา ณ เบื้องหน้าพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ประทับคู่ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ซึ่งมี หัวหน้าส่วนราชการ คณะผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา และหน่วยงานภายนอกเข้าร่วมวางพวงมาลา โอกาสนี้ ตัวแทนนักศึกษาได้พร้อมกันเข้าถวายบังคมอย่างพร้อมเพรียง ซึ่งเป็นภาพที่งดงามยิ่ง ณ ลานพระราชานุสาวรีย์ หน้าอาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา

            นายแพทย์นิรันดร์  พิทักษ์วัชระ  คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข กล่าวว่า มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กำหนดจัดงาน วันมหิดล ซึ่งตรงกับวันที่ 24 กันยายนของทุกปี ซึ่งเป็นคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชนก เพื่อน้อมรำลึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในฐานะ“พระบิดาแห่งการแพทย์และสาธารณสุขไทย” ซึ่งพระองค์ท่านทรงมีคุณูปการต่อประเทศชาติ ตลอดระยะเวลา 12 ปี ได้เสริมสร้างความเป็นปึกแผ่นให้แก่โรงเรียนแพทย์ และมีการพัฒนาการเรียนการสอนตลอดจนการผลิตแพทย์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นการวางรากฐานแก่การแพทย์ และการสาธารณสุขให้เจริญพัฒนาก้าวหน้าทัดเทียมอารยะประเทศ

                                                     เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว

                                                     งานโสตฯวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข / ภาพ