หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            น.ศ. ชมรม Rubber tech UBU สาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ ร่วมกับ บ. N.D. rubber จำกัด (มหาชน) ลงพื้นที่ฟื้นฟู บูรณะหลังน้ำท่วม ณ รร.วัดคูเดื่อวิทยาคม


โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 1 ตุลาคม 2562 , 15:04:19     (อ่าน 776 ครั้ง)  


น.ศ. ชมรม Rubber tech UBU สาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ

ร่วมกับ บ. N.D. rubber จำกัด (มหาชน) ลงพื้นที่ฟื้นฟู บูรณะ หลังน้ำท่วม ณ รร.วัดคูเดื่อวิทยาคม

-----------------------------------

          เมื่อวันอาทิตย์ที่ 29 กันยายน 2562 นักศึกษาชมรม Rubber tech UBU สาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับ บริษัท N.D. rubber จำกัด (มหาชน)ลงพื้นที่ฟื้นฟู บูรณะ ซ่อมแซม และทำความสะอาดอาคารสถานที่ที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วม ณ โรงเรียนวัดคูเดื่อวิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี หลังจากที่ทางโรงเรียนได้รับความเสียหาย ชำรุดจากอุทกภัยน้ำท่วมจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อสถานที่ดังกล่าวกลับมาอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ และสามารถเปิดทำการเรียนการสอนได้ตามปกติเหมือนเดิม นำทีมโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยวุฒิ  วัดจัง อาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และนักศึกษาชมรม Rubber tech UBU สาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับ บริษัท N.D. rubber จำกัด (มหาชน)ที่ให้การสนับสนุนสิ่งวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาด และซ่อมแซมอาคารสถานที่ตลอดจนบริเวณโดยรอบโรงเรียนวัดคูเดื่อวิทยาคมให้กลับมาสวยงาม และสามารถเปิดทำการเรียนการสอนได้ตามปกติเหมือนเดิม สร้างความซาบซึ้งและปลาบปลื้มใจให้แก่คณะครู นักเรียน และผู้ปกครองชุมชนโรงเรียนวัดคูเดื่อวิทยาคม ตลอดจนจิตอาสาที่มาร่วมกิจกรรมครั้งนี้เป็นอย่างมาก และนักศึกษาจิตอาสากลุ่มดังกล่าว ยังร่วมแรงร่วมใจกันจัดกิจกรรมรับบริจาคสิ่งของอุปโภคบริโภคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม และยังช่วยกันบรรจุสิ่งของอุปโภคบริโภคที่ได้รับบริจาคมา เพื่อส่งมอบและนำไปแจกจ่ายช่วยเหลือประชาชนผู้ที่เดือนร้อน และประสบอุทกภัยน้ำท่วมเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีครั้งนี้ด้วย

---------------------------------------

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ข่าว/ภาพ ชัยวุฒิ  วัดจัง คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ