หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            นศ.ม.อุบลฯ หัวใจจิตอาสา ตะลุยทำความสะอาดวัด และสวนสาธารณะหลังน้ำลด


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 30 กันยายน 2562 , 18:37:20     (อ่าน 836 ครั้ง)  


            นักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พร้อมใจรวมพลังจิตอาสาลงพื้นที่ทำความสะอาดวัด  ถนน และสวนสาธารณะหลังน้ำลด เร่งฟื้นฟูบูรณะซ่อมแซมให้กลับมาสู่สภาพปกติ ณ วัดป่าบุญล้อม ต.สว่างวีระวงศ์ และ สวนสาธารณะบูรพานอก อ.เมือง จ.อุบลราชธานี มีอาจารย์และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 60 คน เข้าร่วมกิจกรรม เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา

             ในส่วนของกิจกรรม แบ่งเป็น 2 ทีม ทีมที่ 1 นำทีมโดย ผศ.ดร.สุระ วุฒิพรหม ผู้ช่วยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ นำนักศึกษา จำนวน 30 คน ลงพื้นที่ ณ วัดป่าบุญล้อม ต.สว่างวีระวงศ์ อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี ซึ่งได้รับผลกระทบระดับน้ำท่วมสูงในเขตบริเวณวัด หลังน้ำลด นักศึกษาได้เข้ามาทำความสะอาดในส่วนต่างๆ อาทิ คราบสกปรกผนังกุฏิ หอระฆัง พื้นลานวัด ทำความสะอาดห้องน้ำ ขยะที่มาตามน้ำ เคลื่อนย้ายโต๊ะ ตู้ เตียง ที่วัดได้ขนย้ายกลับคืนที่เดิม นอกจากนี้ บริษัทมงคลคาร์เซนเตอร์อุบลราชธานี ได้อนุเคราะห์ นำเครื่องปั่นไฟฟ้า และเครื่องทำความสะอาดแรงดันสูงช่วยเสริมอีกแรงหนึ่งด้วย  ภายหลังแล้วเสร็จกิจกรรมจิตอาสานักศึกษาได้รับความเมตตาจาก พระอาจารย์อภิสิทธิ์ โชติมันโต (หลวงพ่อปุ้ม) เจ้าอาวาสวัดป่าบุญล้อม ในการแสดงพระธรรมเทศนา ว่าด้วยการทำกิจกรรมจิตอาสา ต้องมีฉันทะ คือ ความพอใจ ความยินดี หากทำกิจกรรมใดด้วยความพอใจ ความยินดีแล้วก็จะทำให้เราทำด้วยความสุข เหมือนมีพลังบางอย่างทำให้ไม่รู้สึกเหนื่อย ดูเหมือนคำเทศนาของหลวงพ่อจะเป็นจริง เพราะว่านักศึกษจิตอาสาทำงานตลอดทั้งวันไม่มีใครบ่นว่าเหนื่อยแม้แต่คนเดียว หากแต่มีแต่ความสุข สุขที่ใจที่ได้ทำความดีในวันนี้และทุกวันมากกว่า

             ส่วนทีมที่ 2 นำโดย อาจารย์พัชริดา ปรีเปรม อาจารย์คณะศิลปะประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ นำทีมนักศึกษาทำความสะอาดสวนสาธารณะบูรพานอก และถนน ทางเดิน ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี โดยเทศบาลอุบลราชธานี ได้จัดเตรียมเครื่องมือทำความสะอาด อาทิ แปรงขัดพื้น รองเท้า ผ้าปิดจมูก สิ่งอำนวยความสะดวกไว้ให้อย่างครบครัน แผนงานกิจกรรมจิตอาสาสถานีต่อไปคือ ฟูพื้น บ้าน วัด โรงเรียน ซึ่งปัจจุบันหลายชุมชนน้ำยังท่วมระดับสูง ซึ่งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เตรียมพร้อมลงพื้นที่ช่วยเหลือหลังน้ำลดต่อไป

             นับว่าเป็นอีกหนึ่งบทบาทของนักศึกษา นอกจากทำหน้าที่ในการศึกษาเล่าเรียนในมหาวิทยาลัย ยังตระหนักถึงการทำกิจกรรมเพื่อสังคม เรียนรู้วิถีชีวิตจากประสบการณ์ตรง การทำงานร่วม การวางแผน แก้ปัญหา สร้างเครือข่ายที่ดีกับชุมชน สู่คุณภาพบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสังคม “มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สร้างสรรค์สามัคคี สำนึกดีต่อสังคม”

เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว