หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            ม.อุบลฯลงนามความร่วมมือ กับ มูลนิธิครอบครัวพอเพียง หนุนสร้างเครือข่ายพลเมืองรุ่นใหม่ใจอาสาในมหาวิทยาลัย


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 21 กันยายน 2562 , 23:50:14     (อ่าน 655 ครั้ง)  


                มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดี ให้การต้อนรับ  นางอริยสิริ  พิพัฒน์นรา ประธานคณะกรรมการมูลนิธิครอบครัวพอเพียง ในโอกาสร่วมลงนามความร่วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และ มูลนิธิครอบครัวพอเพียง เพื่อส่งเสริมสนับสนุนเผยแพร่หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในมหาวิทยาลัย เสริมสร้างทัศนคติค่านิยมในความซื่อสัตย์ รับผิดชอบมีจิตอาสา และสร้างเครือข่ายพลเมืองรุ่นใหม่ใจอาสาในมหาวิทยาลัย พร้อมจัดตั้งชมรมศูนย์ครอบครัวพอเพียง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีคณะผู้บริหาร บุคลากร ผู้แทนนักศึกษา และครู-นักเรียนจาก ศูนย์ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนเดชอุดม เข้าร่วมเป็นเกียรติในงาน ณ ห้องประชุมวารินชำราบ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา

                ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวว่า การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ นับว่าเป็นโครงการที่ดี และเป็นประโยชน์ในด้านการสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต เพื่อการเรียนรู้ ซึ่งไม่มีในห้องเรียน โดย ชมรมศูนย์ครอบครัวพอเพียง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทำหน้าที่ขับเคลื่อนจิตอาสา โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 5 คำ 5 ข้อ ที่พ่อสอน พร้อมสืบสาน รักษา และต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และแนวทางราชดำริต่างๆ ในการบำบัดทุกข์และบำรุงสุขให้แก่ประชาชน และพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า สืบไป

                 ภายหลังจากพิธีลงนามความร่วมมือ นางอริยสิริ  พิพัฒน์นรา ประธานคณะกรรมการมูลนิธิครอบครัวพอเพียง ได้ร่วมบริจาคปัจจัยและสิ่งของ ให้กับศูนย์ช่วยเหลืออุทกภัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดอุบลราชธานี ต่อไป

 

เพลิน วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ ข่าว