หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            MK มอบ 1.5 แสน ให้ ม.อุบลฯ นำช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จังหวัดอุบลราชธานี


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 20 กันยายน 2562 , 17:14:40     (อ่าน 815 ครั้ง)  


            ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์  ประสิทธิ์ภูริปรีชาอธิการบดี พร้อมคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้การต้อนรับ คุณสุริยา แช่มช้อย ผู้จัดการเขต MK และคณะ ในโอกาสเข้ามอบเงินบริจาค โดย บริษัทเอ็มเค เรสโตรองค์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ มูลนิธิป้าทองคำ เอ็มเค จำนวน 150,000 บาท ให้กับศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อนำไปช่วย เหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีต่อไป ณ ห้องประชุมวารินชำราบ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี วันที่ 20 กันยายน 2562

           ในส่วนของ ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทุกมิติ สำรวจรวบรวมข้อมูล ในด้านต่างๆ รับเรื่องแจ้งขอความช่วยเหลือ แจ้งบริจาคสิ่งของ อาสาสมัครช่วยเหลือ รายงานแผน/ผลการช่วยเหลือ ให้บริการ UBU Call Center แจ้งขอความช่วยเหลือ / ประสานงานต่างๆ เปิดรับบริจาคเงินช่วยเหลือ โดยข้อมูลยอดบริจาค ณ วันที่ 20กันยายน 2562 จำนวน 2,272,669.00 บาท บาท ในส่วนของการช่วยเหลือที่ผ่านมา ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยฯ ได้นำถุงยังชีพ เครื่องอุปโภคบริโภค ยารักษาโรค ลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือในวงกว้าง และผลิตนวัตกรรมสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประสบภัย ส่วนภารกิจหลังน้ำลด ศูนย์ได้ดำเนินการวางแผนเร่งด่วนในการช่วยเหลือต่อไป

เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว