หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            ม.อุบลฯ ต้อนรับ นายจำลอง พรมสวัสดิ์ กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี อว.และคณะ ในโอกาสประชุมรับฟังรายงาน เยี่ยมผู้ประสบภัยน้ำท่วม อุบลฯ


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 19 กันยายน 2562 , 11:19:09     (อ่าน 944 ครั้ง)  


ม.อุบลฯ ต้อนรับ นายจำลอง พรมสวัสดิ์ กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี อว. และคณะ

ในโอกาสประชุมรับฟังรายงาน เยี่ยมผู้ประสบภัยน้ำท่วม อุบลฯ

                   เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2562 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชาอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีพร้อมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ นายจำลอง พรมสวัสดิ์ กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมพร้อมด้วย นายองอาจ ปัญญาชาติรักษ์ ที่ปรึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมในโอกาสเข้าร่วมรับฟังรายงาน สถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในส่วนของการนำงานวิจัยและผลิตนวัตกรรมให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยน้ำท่วมจังหวัดอุบลราชธานีในครั้งนี้ พร้อมร่วมประชุมกับสภาเกษตรกร ณ โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และ ห้องประชุมศรีเมืองใหม่สำนักงานอธิการบดี หลังใหม่ ตามลำดับ