หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            ม.อุบลฯ ลงพื้นที่ช่วยเหลือต่อเนื่อง มอบถุงยังชีพ น้ำดื่ม 660 ชุด แก่ศูนย์รับบริจาคน้ำท่วมโรงเรียนปทุมวิทยากร และชุมชนดงห่องแห่


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 18 กันยายน 2562 , 15:50:36     (อ่าน 928 ครั้ง)  


ม.อุบลฯ ลงพื้นที่ช่วยเหลือต่อเนื่อง มอบถุงยังชีพ น้ำดื่ม 660 ชุด

แก่ศูนย์รับบริจาคน้ำท่วมโรงเรียนปทุมวิทยากร และชุมชนดงห่องแห่

            วันที่ 18 กันยายน 2562 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย นายครรชิต เครือวัลย์ หัวหน้าสำนักงานพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วย บุคลากร นักศึกษาจิตอาสา ลงพื้นที่ร่วมกันมอบสิ่งของบริจาคแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยน้ำท่วมในจังหวัดอุบลราชธานี  โดยจัดเตรียม มอมถุงยังชีพ พร้อมน้ำดื่ม จำนวน 660 ชุดแจกจ่ายไปยัง ชุมชน ศูนย์รับบริจาคน้ำท่วมโรงเรียนปทุมวิทยากร และชุมชนดงห่องแห่ ตำบลปทุม อ.เมืองอุบล จ.อุบลราชธานี

            นับว่าเป็นอีกหนึ่งภารกิจ ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในงานด้านบริการชุมชน การทำงานร่วมกันช่วยเหลือกันอย่างเป็นระบบ อีกทั้ง สามารถคิดค้นนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ตามความต้องการ ตลอดจนเสริมสร้างจิตสำนึกที่ดีแก่นักศึกษา ในการทำงานจิตอาสาช่วยเหลือสังคม เรียนรู้ประสบการณ์ตรง นำไปสู่การทำงานที่ดีต่อไปในอนาคต