หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            อธิการบดี ม.อุบลฯ นำ นศ.จิตอาสา ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.อุบลราชธานี


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 18 กันยายน 2562 , 00:01:49     (อ่าน 783 ครั้ง)  


               มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์  ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดี นำคณะผู้บริหาร บุคลากรและนักศึกษา ลงพื้นที่ มอบสิ่งของบริจาค ถุงยังชีพ น้ำดื่ม ยารักษาโรค ให้กับชุมชน บ้านสะพานโดม บ้านฮ่องอ้อ และบ้านโพธิ์ไทร เขตอำเภอพิบูลมังสาหาร และอำเภอสว่างวีระวงศ์ ที่ประสบอุทกภัย สร้างความเสียหายให้กับบ้านเรือนและพื้นที่ทำการเกษตรในวงกว้าง โดยมี ผู้นำชุมชน ผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้าน ให้การต้อนรับและขอบคุณการบริจาคสิ่งของช่วยเหลือครั้งนี้ เมื่อวันที่ 15 กันนยายน 2562 ที่ผ่านมา

         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์  ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดี กล่าวว่า ภายหลังจากหลายพื้นที่ในจังหวัดอุบลราชธานี ได้รับผลกระทบน้ำท่วมหนักในช่วงที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้เร่งดำเนินการช่วยเหลือในทุกมิติ ผ่านการดำเนินโครงการ ม.อุบลฯและชุมชนร่วมใจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย  จัดตั้ง ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับบริจาคเงิน สิ่งของ จัดทำถุงยังชีพ เพื่อนำช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัย โดย มหาวิทยาลัยได้ทำการสำรวจ รวบรวมข้อมูล นำทีมจิตอาสาลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือ มหาวิทยาลัยได้กำหนดมาตรการในการช่วยเหลือ คณะ/หน่วยงานบูรณาการในการทำงานร่วมกัน ตามองค์ความรู้ที่สามารถดำเนินการได้ในช่วงเร่งด่วน อาทิ คณะเภสัชศาสตร์ จัดทำครีมทาน้ำกัดเท้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผลิตเครื่องชาร์จไฟโทรศัพท์ คณะเกษตรษศาสตร์ จำดทำอาหารสำเร็จรูป พร้อมรับประทาน คณะพยาบาลศาสตร์ คัดกรองเรื่องสุขภาพ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังเตรียมการช่วยเหลือฟื้นฟูช่วยเหลือผู้ประสบภัยหลังน้ำลด ทั้งการทำความสะอาดบ้านเรือนที่อยู่อาศัย การจัดการเรื่องน้ำเน่าเสีย การเพาะปลูกเมล็ดพันธุ์ต้นกล้าพืชผักสวนครัว ฟื้นฟูสภาพจิตใจให้เข้มแข็งเป็นปกติต่อไป

             นับว่าเป็นอีกหนึ่งภารกิจ ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในงานด้านบริการชุมชน การทำงานร่วมกันช่วยเหลือกันอย่างเป็นระบบ อีกทั้ง สามารถคิดค้นนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ตามความต้องการ ตลอดจนเสริมสร้างจิตสำนึกที่ดีแก่นักศึกษา ในการทำงานจิตอาสาช่วยเหลือสังคม เรียนรู้ประสบการณ์ตรง นำไปสู่การทำงานที่ดีต่อไปในอนาคต

เพลิน  วิชัยวงศ์  นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว