หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อุบลฯ ร่วมรายการ ร่วมใจ สู้ภัย น้ำท่วม เพื่อประชาสัมพันธ์ การผลิตเครื่องชาร์จโทรศัพท์ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม


โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 17 กันยายน 2562 , 17:06:50     (อ่าน 1,109 ครั้ง)  


คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อุบลฯ ร่วมรายการ ร่วมใจ สู้ภัย น้ำท่วม เพื่อประชาสัมพันธ์

การผลิตเครื่องชาร์จโทรศัพท์ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

----------------------------------

          เมื่อวันอังคารที่ 17 กันยายน 2562 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอขอบคุณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดอุบลราชธานี(NBT) และทีมงานฝ่ายรายการ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดอุบลราชธานี (NBT) ทุกท่าน ที่กรุณาให้ความอนุเคราะห์เวลาออกอากาศรายการ “ร่วมใจ สู้ภัย น้ำท่วม” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มงคล  ปุษยตานนท์  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีดร.ธีรวุฒิ  ไชยธรรม ดร.ประชา  คำภักดี  อาจารย์ประจำภาควิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ นายสมนึก  เวียนวัฒน ผู้สอนปฏิบัติการ ประจำภาควิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และ นายปวรุตม์  กองสมบัติสุข ผู้สอนปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ ประจำภาควิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผู้ร่วมรายการ นายสุภัทธร  นามวงศ์หัวหน้าฝ่ายรายการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดอุบลราชธานีและ นางสาวนภาพร  ตอพล ผู้ดำเนินรายการ เพื่อประชาสัมพันธ์ การผลิตเครื่องชาร์จโทรศัพท์ เครื่องทำน้ำสะอาด ชุดไฟฟ้าส่องสว่าง ส้วมเฉพาะกิจ และเครื่องป้องกันกระแสไฟฟ้ารั่ว ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม เพื่อส่งมอบให้แก่หน่วยงานที่ออกหน่วยช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในจุดต่าง ๆ เขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดใกล้เคียงต่อไป

----------------------------------------

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว